Dofinansowanie do żłobka 2024: 400 zł dla rodziców. Jak otrzymać “żłobkowe”? 
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_104991780_ma%C5%82e-urocze-stopy-niemowl%C4%99cia-rozmaza%C5%82y-jasne-t%C5%82o.html

Dofinansowanie do żłobka to dodatkowe 400 zł miesięcznie, o które mogą się ubiegać rodzice. Przyznanie świadczenia nie jest uzależnione od dochodu w rodzinie. Warunkiem uzyskania “żłobkowego” jest uczęszczanie dziecka do placówki widniejącej w odpowiednim rejestrze. Jak otrzymać dofinansowanie do żłobka? 

400 zł na dziecko. Komu przysługuje “żłobkowe”? 

Kwota 400 zł na dziecko to dofinansowania do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Świadczenie przysługuje rodzicom, którzy nie pobierają Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO). Przypominamy, że jest to świadczenie, które przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenia to wynosi 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez okres dwóch lat. Wyjątek stanowi sytuacja, w której RKO pobierane jest na jedno dziecko, a dofinansowanie do żłobka na opiekę nad innym dzieckiem. Świadczenie jest wypłacane przez ZUS. Zakład przyznaje świadczenie wyłącznie rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom, którym sąd powierzył opiekę nad dzieckiem. 400 zł “żłobkowego” przysługuje na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego, lub objętego opieką dziennego opiekuna maksymalnie do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 rok życia.

Jak złożyć wniosek o 400 zł dofinansowania do żłobka? 

Świadczenie “żłobkowe” w wysokości 400 zł nie jest uzależnione od wysokości zarobków. Aby móc z niego skorzystać, rodzic musi przekazać dane dziecka i swoje do placówki opieki. Dziecko musi uczęszczać do placówki, która jest zarejestrowana w oficjalnym rejestrze. Rodzic nie otrzymuje 400 zł do ręki, lecz świadczenie stanowi bezpośrednie wsparcie finansowe w wybranej placówce. Aby skorzystać ze wsparcia, trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie do żłobka. Wniosek można złożyć online poprzez PUE ZUS, czy portal Emp@tia, najwcześniej od dnia rozpoczęcia opieki w placówce.

Źródło: Dziennik.pl