Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce mają problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_124944512_new-staff-candidate-are-in-job-interview-with-corporate-business-manager-in-office-recruitment.html

Mimo nieustającego trendu związanego z grupowymi zwolnieniami Eurobarometr wskazuje, że aż 82% polskich firm MŚP nie jest w stanie znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy. Deficyt ten dotyczy szczególnie wykwalifikowanych pracowników. To z kolei wpływa na utrudnienia w działalności operacyjnej firm, a ostatecznie również spowalnia ich wzrost i hamuje potencjał gospodarczy.

MŚP a trudności ze znalezieniem pracowników

Raport Eurobarometru, czyli badania opinii publicznej tworzonego na zlecenie Komisji Europejskiej informuje, że ponad 82% firm zasygnalizowało problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. W tej kwestii unijna średnia dotyczy tylko 54%, a więc różnica jest duża. Trudności z zatrudnieniem kandydatów do pracy spełniających kryteria nie miało za to 18% polskich przedsiębiorstw.

Jak te kwestie wyglądały w firmach, uwzględniając ich wielkość? Według Eurobarometru problem ze znalezieniem właściwych pracowników miało:

  • 53% firm zatrudniających mniej niż 10 osób;
  • 71% firm zatrudniających 10-49 osób;
  • 80% firm zatrudniających 50-249 osób.

Jak widać, im większe przedsiębiorstwo, tym problemy rekrutacyjne są coraz bardziej widoczne. Firmy nie mogą więc do końca wykorzystać swojego potencjału i realizować projektów niezbędnych w procesie rozwoju. Trudności w tych kwestiach generują również duże koszty odnoszące się do wydłużających się procesów rekrutacyjnych i szkolenia nowych pracowników.

Jakich pracowników trudno znaleźć?

Wyniki Eurobarometru wskazują również, jakich pracowników trudno jest znaleźć w rekrutacjach prowadzonych dla małych i średnich firm w Polsce. Otóż dla 37% przedsiębiorstw ciężko jest zatrudnić osoby z tytułem magistra. Znalezienie właściwych kandydatów do pracy z wykształceniem średnim jest trudne dla 19% firm, a z wykształceniem zawodowym dla 16% firm. Wszystkie te wskaźniki są niestety wyższe niż średnie dla całej UE.

Jeśli chodzi o konkretne zawody, Eurobarometr wskazuje, że w Polsce:

  • 55% polskich firm MŚP poszukuje specjalistów IT;
  • 30% polskich firm MŚP poszukuje techników;
  • 22% polskich firm MŚP poszukuje specjalistów ds. obsługi klienta;
  • 19% polskich firm MŚP poszukuje ekspertów R&D.

Jak poradzić sobie z deficytem wykwalifikowanych kandydatów?

Raport z badania Eurobarometru opisuje także formy wsparcia, które mogłyby pomóc polskim firmom MŚP poradzić sobie z problemami kadrowymi. Największą popularnością odnoszącą się do 57% firm cieszyły się szkolenia dla pracowników, które miałyby podnosić ich kwalifikacje. Miałyby być one wsparciem rządowym lub unijnym pokrywającym koszty organizacji stosownych kursów, czy programów edukacyjnych. Innym rozwiązaniem miałyby być bezpośrednie dotacje (odpowiednie dla 36% firm) oraz ulgi podatkowe, których oczekuje 21% przedsiębiorców.

Problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów miało rozwiązać zatrudnienie kandydatów spoza UE, zadeklarowane przez 22% badanych. Tutaj jednak rekrutacja również nie jest prosta. Ponad 19% firm przyznało, że trudno było znaleźć chętnych do pracy spełniających kryteria. Z kolei dla 16% przedsiębiorców skomplikowane było dotarcie z informacją o rekrutacji poza granice kraju oraz poradzenie sobie z biurokracją (11%). Co ważne, 54% firm nie zgłaszało problemów z zatrudnieniem kandydatów pochodzących z innych krajów w obszarze Unii Europejskiej.