Nieco więcej rekrutacji, ale słabe perspektywy podwyżek – jak będzie wyglądała druga połowa 2024 roku na rynku pracy?
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_57015506_portret-starszego-biznesmena-jako-lidera-w-nowoczesnych-jasnych-wn%C4%99trzach-biurowych-grupa-m%C5%82odych.html

W wielu sektorach można zauważyć delikatne ożywienie gospodarcze. Pozytywne prognozy widać również w wielu badaniach związanych z dynamiką rynku pracy, które tworzone są na najbliższe miesiące. Potwierdza je również raport dotyczący planów pracodawców na pozostałą część 2024 roku. Kto będzie zatrudniał? W jakiej branży można liczyć na podwyżki?

Dobre nastroje przedsiębiorców

Raport „Plany pracodawców” przygotowany przez instytut badawczy Randstad wskazuje, że w pierwszy raz od czasu pandemii wskaźnik optymizmu wśród firm jest dodatni. Choć sporo przedsiębiorców odczuwa stagnację (46%), ponad 26% odnotowuje wzrost gospodarczy w swojej branży. Pozytywne nastroje w tym względzie najmocniej utrzymują się w finansach i ubezpieczeniach (37%). Najsłabiej prognozy sytuacji gospodarczej wyglądają w przemyśle (23%).

Pracodawcy pozytywnie oceniają również kondycję firm w I połowie 2024 roku. Według aż 64% badanych jest ona dobra lub bardzo dobra. Tylko 7% wskazuje na złą sytuację w przedsiębiorstwie. W tej kwestii nastąpił delikatny wzrost, ponieważ jeszcze w II połowie 2023 roku w trudnym położeniu pozostawało tylko 5% pracodawców. Jeśli chodzi o konkretne branże, najlepiej swoją sytuację oceniają przedsiębiorcy z sektora finanse i ubezpieczenia (88% odpowiedzi dobra i bardzo dobra kondycja). Pozytywną ocenę swojej kondycji najrzadziej wystawiały firmy z branży transportu i logistyki, gdzie odnotowano jednocześnie najwięcej pracodawców wskazujących na złą i bardzo złą koniunkturę własnego biznesu (18%).

Plany pracodawców dotyczące zatrudnienia w 2024 roku

W porównaniu do I połowy 2024 roku, w kolejnych miesiącach sytuacja związana z zatrudnieniem ma ulec korzystnym zmianom. W II połowie ma nastąpić delikatny wzrost w kwestii nowych rekrutacji (31% w porównaniu do 26% w I połowie 2024 roku). Względem wcześniejszych miesięcy zmalała także grupa pracodawców, którzy nie planują zmian w zatrudnieniu (59% w porównaniu do 66% w I połowie 2024 roku). Nieco większy odsetek dotyczył firm, które zamierzają zwalniać pracowników (7% w porównaniu do 5% w I połowie 2024 roku).

Największe plany wobec zatrudnienia nowych osób ma budownictwo i branża SSC/BPO (po 37%). Sporo rekrutacji planuje się także w przemyśle (34%). Z kolei o zwolnieniach mówi się szczególnie wśród firm z branży SSC/BPO (12%) oraz w transporcie i logistyce (11%).

Jeśli chodzi o zatrudnienie sezonowe, takich pracowników planuje przyjąć aż 34% pracodawców – to więcej niż w 2023 roku, gdzie odsetek ten liczył tylko 24%. Firmy będą prowadzić tego typu rekrutacje w ramach staży i praktyk (18%), a także ze względu na sezonowość działalności i okres urlopowy (po 12%). Pracownicy sezonowi są poszukiwani szczególnie w branży SSC/BPO (60% firm chce przyjąć takie osoby), handel oraz finanse i ubezpieczenia (po 37%), a także przemysł oraz transport i logistyka (po 36%).

Kto może liczyć na podwyżki?

Wyniki raportu nie nastrajają pozytywnie, jeśli chodzi o zmiany wynagrodzenia. W II połowie 2024 roku tylko 34% firm chce wprowadzić podwyżki pensji. Jeszcze w I połowie roku takich pracodawców było ponad 60%. Zdecydowana większość tym razem chce pozostawić zakres wynagrodzeń bez zmian (61%).

Najczęściej podwyżki mają dotyczyć budownictwa (43%), a także branży SSC/BPO (40%), w której jednocześnie prognozowana jest największa redukcja płac planowana przez 5% firm. W II połowie roku pracodawcy deklarują podwyżki najczęściej na poziomie 7-10% (28%).

Zatrudnienie a różne grupy społeczne

W raporcie poddano analizie także kwestie bardziej społeczne, które są związane z zatrudnieniem pracowników różnego typu. Ponad 34% badanych ma w swoich kadrach osoby niepełnosprawne na pojedynczych stanowiskach (aż 49% w ogóle nie zatrudnia takich osób). Na pracowników tego typu najczęściej decydują się pracodawcy z sektora przemysłu (63%) oraz obsługa nieruchomości i firm (60%). Według firm zatrudniających niepełnosprawnych decydują się oni na takich kandydatów, ponieważ:

  • to bardzo lojalni i zaangażowani pracownicy (85%);
  • zatrudniamy po prostu kandydatów, którzy najlepiej pasują do stanowiska (84%);
  • to świetni fachowcy, mają umiejętności potrzebne na danym stanowisku (80%);
  • moja firma dba o różnorodny zespół, widzimy w tym wartość dodaną (77%);
  • zależało nam przy tym na możliwości zwolnienia z opłat na PFRON (55%).

Ponad 38% firm prowadzi także działania wyrównujące szanse różnych grup pracowników. Najczęściej są one prowadzone na rzecz wykorzystania potencjału i zatrzymania starszych pracowników po osiągnięciu wieku emerytalnego (43%), za pomocą wewnętrznych regulacji lub polityki dotyczącej różnorodności w miejscu pracy (33%) oraz w formie dostosowania miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnoprawnością (29%) i zwiększania udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych (26%).