Obniżka składki zdrowotnej coraz bliżej? Polska 2050 proponuje zmiany
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_130928967_monety-na-schodach-stosu-jako-stopniowy-wzrost-wzrostu-i-drewniany-blok-sze%C5%9Bcianu-ze-s%C5%82owem.html

Obniżenie składki zdrowotnej proponuje Polska 2050. Rozwiązania zawarte w projekcie poselskim mają naprawić wady składki zdrowotnej, do których doprowadziły zmiany Polskiego Ładu. Z założenia przepisy dotyczące niższej składki zdrowotnej mają wejść w życie w 2025 roku. 

Obniżenie składki zdrowotnej – projekt Polski 2050-Trzeciej Drogi

Posłowie Polski 2050 – Trzeciej Drogi we wtorek 25 czerwca złożyli do sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wprowadzenie nowych zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zasady wprowadzone przez poprzedni rząd w 2022 roku w ramach Polskiego Ładu poddawane były wielokrotnie krytyce. Projekt poselski ma naprawić sposób wyliczenia składki zdrowotnej, przez który wielu przedsiębiorców po wprowadzeniu Polskiego Ładu musiało zamknąć swoje firmy.

Obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Pomysł posłów Polski 2050 ma zmienić zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany mają dotknąć wszystkie grupy objęte ubezpieczeniem, przede wszystkim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i wykonujące pracę najemną. Wprowadzone mają zostać trzy ryczałtowe kwoty w wysokości 300 zł, 525 zł, 700 zł miesięcznie. Kwoty te mają być uzależnione od przychodu, uposażenia, świadczeń i wynagrodzenia. Jeśli dojdzie do zbiegu obowiązku zapłaty składki, składkę będzie można zapłacić wyłącznie od jednego z tytułów lub przychodów wskazanego przez ubezpieczonego. 

  • 300 zł ma wynosić składka dla osób, których łączna kwota przychodu, wynagrodzenia, uposażenia lub świadczeń w roku kalendarzowym nie przekracza kwoty 85 000 zł; 
  • 525 zł, gdy kwota ta przekracza 85 tys. zł, ale nie przekracza 300 000 zł;
  • 700 zł w razie przekroczenia tej kwoty (300 000 zł). 

Zmiany mają obniżyć koszty pracy i prowadzenia działalności gospodarczej oraz uprościć zasady obliczania wysokości składki.

Źródło: Prawo.pl