Podwyżka płacy minimalnej już od dziś! Co na to rynek?
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_148134498_miniaturowi-ludzie-starsi-ludzie-siedz%C4%85-na-stosie-monet-planowanie-emerytury-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87.html

Płaca minimalna to temat, który co jakiś czas pojawia się w przestrzeni publicznej, każdorazowo wywołując sporo zamieszania. Zwolennicy jej podwyższania żądają godnych warunków zatrudnienia twierdząc, że podwyżka płacy minimalnej pozytywnie wpłynie na rynek pracy. Jej przeciwnicy z kolei argumentują, że zwiększenia zasobności polskich portfeli należy szukać przede wszystkim w zmniejszaniu obciążeń fiskalnych, bo płaca minimalna jedynie przyczynia się do wzrostu inflacji i bezrobocia, zwiększając jedynie nominalną wypłatę (a zmniejszając realną).

Tak czy inaczej, to właśnie dziś, 1 lipca 2024 roku, płaca minimalna wzrosła po raz kolejny, co jest zgodne z przepisami przegłosowanymi jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wobec tego ile wynosi płaca minimalna? Jak rynek reaguje na jej wzrost?

Ile od dziś wynosi płaca minimalna?

W roku 2023 zostały przegłosowane zmiany w prawie, na mocy których pensja minimalna od stycznia 2024 roku wzrosła z 3 600 złotych brutto do aż 4 240 złotych brutto w przypadku umowy o pracę. W przypadku stawki godzinowej, spotykanej najczęściej w przypadku umów cywilnoprawnych, płaca minimalna wzrosła z 23,50 złotych brutto do 27,70 złotych brutto miesięcznie.

Nie jest to jednak koniec podwyżek dla roku 2024. Już dziś, bo od 1 lipca 2024 roku, płaca minimalna wzrasta po raz kolejny, wynosząc tym razem 4 300 złotych brutto miesięcznie. Stawka godzinowa wynosi natomiast 28,10 złotych brutto za godzinę. Oznacza to, że płaca minimalna „na rękę” wynosi 3 262 złote, zaś stawka godzinowa 24 złote.

Wzrost płacy minimalnej – jak reaguje rynek?

Wzrost płacy minimalnej z perspektywy pracowników powinien stanowić okoliczność korzystną – wszak w teorii powinni otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Rzeczywiście, jeśli chodzi o nominalną wartość wynagrodzenia, to będzie ono wyższe, jednak wcale nie oznacza to, że realne zarobki Polaków wzrosną.

Wzrost kosztów zatrudnienia – w szczególności w przypadku stanowisk, dla piastowania których zwykle nie są niezbędne żadne większe wymagania – wywoła również wzrost cen towarów i usług, o czym alarmują już przedsiębiorcy. Trudno bowiem oczekiwać, by firmy z dobroci własnych serc odjęły sobie część zysków lub dopłacały do interesu tylko po to, by sprostać wymogom rządowych dyrektyw.

Siłą rzeczy już wkrótce na sklepowych półkach zobaczymy kolejne podwyżki cen. Coraz częściej pojawiają się w społeczeństwie prośby o to, by zamiast kolejnych prób „zawracania kijem Wisły” w ramach ustawowych regulacji rynku, po prostu obniżyć wysokość podatków i innych obciążeń fiskalnych, bo tylko to jest w stanie realnie wpłynąć na wzrost siły nabywczej Polaków.

Kiedy kolejne podwyżki płacy minimalnej?

Wzrost płacy minimalnej w 2024 roku nie jest ostatnim, jakiego możemy się spodziewać. Rząd Donalda Tuska (KO) wraz z koalicjantami (Trzecia Droga, PSL, Lewica) kontynuuje politykę Prawa i Sprawiedliwości i ogłosił już kolejny wzrost płacy minimalnej.

Tym razem, wynagrodzenie minimalne w 2025 ma wzrosnąć aż do 4 626 złotych brutto w skali miesiąca, przy czym stawka godzinowa 2025 równać się będzie 30,20 złotych. Oznacza to, że każdy Polak otrzyma „na rękę” 3 484 złote w przypadku umowy o pracę i 26 złotych na godzinę w przypadku innych umów.