Stopa bezrobocia w Polsce – czy padnie rekord sprzed wielu lat?
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_128749339_new-staff-candidate-are-in-job-interview-with-corporate-business-manager-in-office-recruitment.html

Informacje o stopie bezrobocia w ostatnich miesiącach wskazywały, że spadek bezrobocia ma nieco wyższe tempo, niż obserwowano w jeszcze w zeszłym roku. Najnowsze dane od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiadają przełomowy moment. Stopa bezrobocia w czerwcu ma wynosić 4,9%, uzyskując wartość najniższą od ponad 34 lat.

Bezrobocie w Polsce – dane resortu MRPiPS

Informacje wskazywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dają przypuszczenia, że środek roku 2024 może być przełomowym momentem dla bezrobocia w kraju. Wstępne dane resortu są takie, że stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec czerwca 2024 roku wyniosła 4,9%. Oznacza to, że bezrobocie było niższe o 0,1% w porównaniu do końca maja 2024 roku, a jednocześnie o 0,2% mniejsze niż wartość odnotowana w czerwcu 2023 roku. Ostatni raz bezrobocie wynoszące 4,9% wystąpiło w 1990 roku.

Rozkład stopy bezrobocia względem regionów był dość zróżnicowany. Wartości wahały się od 2,9% w województwie wielkopolskim do bezrobocia wynoszącego 8,2% w województwie podkarpackim.

Liczba bezrobotnych i wolnych miejsc pracy

Wstępne dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostarczają także informacji o liczbie bezrobotnych. Pod koniec czerwca 2024 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 763,7 tys. bezrobotnych. Jest to liczba o 12,9 tys. osób mniejsza w porównaniu do wcześniejszego miesiąca oraz o 19,8 tys. osób mniejsza względem analogicznego okresu w 2023 roku. Ostatnim okresem, w którym wystąpiło mniej zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych była końcówka lipca 1990 roku, gdzie taki osób było 699 tys.

Jeśli chodzi o wolne miejsca pracy, wstępne dane resortu informują, że w czerwcu 2024 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy ponad 95,1 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W tej kwestii nastąpił pozytywny wzrost. Jest to bowiem o 8,7 tys. więcej zgłoszeń, niż odnotowano we wcześniejszym miesiącu. Z drugiej strony liczba wolnych miejsc pracy względem analogicznego okresu 2023 roku spadła o 7,4 tys.