1000 zł dodatku dla pracowników MOPR od lipca. Nie wszyscy go otrzymają
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_101663664_opieka-zdrowotna-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-dawstwo-narz%C4%85d%C3%B3w-ubezpieczenie-rodzinne-i-koncepcja-csr-doros%C5%82y-i.html

1000 zł dodatku mieli dostać pracownicy, którzy zawodowo pomagają innym, czyli dzieciom, osobom starszym, czy potrzebującym. Dodatek 1000 zł dla pracowników pomocy społecznej wypłacany jest od 1 lipca 2024 r. Jednak nie wszyscy związani z organizacjami objętymi programem mają prawo do dodatku motywacyjnego. Kto nie dostanie? 

1000 zł dodatku dla pracowników pomocy społecznej. Wypłaty od 1 lipca

W środę 19 czerwca Rada Ministrów przyjęła programy finansowania Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczące dodatku 1000 zł. Dla kogo? Dla pracowników, którzy swoją pracą pomagają innym. To m.in. pracownicy zatrudnieni w:

  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
  • w centrach usług społecznych,
  • ośrodkach interwencji kryzysowej,
  • schroniskach dla osób bezdomnych.

Pieniądze trafią także do pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pracowników instytucji opieki nad dziećmi, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i zawodowych rodziców zastępczych. Dodatki mają być wypłacane od 1 lipca br. do końca 2027 roku. Budżet na program to 2,08 mld zł.

Dodatkowe 1000 zł – nie dla wszystkich pracowników opieki społecznej. Kto nie dostanie?

Nie wszyscy przedstawiciele zawodów pomocowych mogą cieszyć się z dodatku 1000 zł. Pieniądze trafią tylko do tych, którzy są zatrudnieni na umowie o pracę. W niekorzystnej  sytuacji znalazło się wielu pracowników sekcji lubelskiego MOPR. Choć osoby związane z ośrodkiem również na co dzień zajmują się pomocą innym, nie otrzymają wsparcia. Grzegorz Sołtys, dyrektor lubelskiego MOPR wyjaśnia:

– W uchwale Rady Ministrów jest mowa o pracownikach zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej, ale kilka dni temu przyszły wytyczne z Urzędu Wojewódzkiego. I tam jest mowa o pracownikach, którzy pracują w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. 

Zatem nie tylko umowa o pracę stanowi tutaj warunek. Pracownicy lubelskiego MOPR, pracujący w oparciu o inne uchwały niż ta o pomocy społecznej nie dostaną dodatku. To ponad 100 osób zatrudnionych w placówce.

Źródła: Rynekzdrowia.pl; Jawnylublin.pl