Bezrobocie w Polsce – najnowsze dane GUS
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_108043195_zbli%C5%BCenie-n%C3%B3g-biznesmen%C3%B3w-siedz%C4%85cych-na-krze%C5%9Ble-w-kolejce-czekaj%C4%85cych-na-rozmow%C4%99-kwalifikacyjn%C4%85.html?vti=ocs4mfa7mnzp5ssroh-1-48

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące stopy bezrobocia w Polsce i w poszczególnych regionach kraju. Wskaźnik ten, typowo dla końcówki I kwartału zaczyna spadać i w marcu wynosił 5,3%. Zróżnicowanie pod względem bezrobocia według województw nie jest duże, jednak nadal widoczne.

Stopa bezrobocia w Polsce

Dane GUS wskazują, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,3%. To niewielki spadek w porównaniu z poprzednimi miesiącami, gdzie w styczniu i lutym wskaźnik ten utrzymywał się na poziomie 5,4%. Delikatna zmiana wynika jednak ze specyfiki rynku w tym okresie. Stopa bezrobocia prawdopodobnie będzie nadal spadać w najbliższym czasie za sprawą wzrostu aktywności prac sezonowych. Z drugiej strony nie będzie to tak widoczna redukcja bezrobocia ze względu na falę zwolnień, która przetacza się przez Polskę już od zeszłego roku.

Bezrobocie w województwach

Informacje GUS dotyczące marca obejmują również stopę bezrobocia w poszczególnych regionach kraju. Najmniejsze bezrobocie występuje w województwie wielkopolskim (3,2%), śląskim (3,8%) i mazowieckim (4,2%). Po drugiej stronie skali mamy regiony, które muszą mierzyć się z większym o kilka procent bezrobociem. Jest to województwo podkarpackie (8,7%), warmińsko-mazurskie (8,5%), a także świętokrzyskie (7,7%) i lubelskie (7,6%).

Struktura bezrobotnych w Polsce

Jak wskazał Polski Instytut Ekonomiczny, w urzędach pracy jest zarejestrowanych ponad 822 tys. osób. W porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku odnotowano w tej kwestii spadek o 24,7 tys. osób. Liczba bezrobotnych zmniejsza się w takim samym stopniu w odniesieniu do każdej z grup wiekowych – do 24 lat, od 25 do 54 lat oraz 55 lat i powyżej.

Jednocześnie analitycy PIE informują, że zapotrzebowanie na pracowników w marcu nadal nie jest wysokie, utrzymując trend z poprzednich kilku miesięcy. Według Głównego Urzędu Statystycznego nowych ofert pracy było 88,1 tys., czyli o 9,1% mniej niż w analogicznym okresie 2023 roku. Jak widać, firmy skupiają się głównie na procesach optymalizacji i restrukturyzacji, w wielu przypadkach ograniczając przyjęcia nowych osób.

Źródło: GUS, pie.net.pl