Likwidacja Zakładu Walcownia Rur „Andrzej” w Zawadzkiem – problemy Grupy Boryszew
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_92178144_t%C5%82o-przemys%C5%82owe-zamknij-si%C4%99-wewn%C4%99trzne-metalowe-rury-w-magazynie-stos-nowej-i-b%C5%82yszcz%C4%85cej-rury.html

Grupa Boryszew zarządzająca spółką Alchemia podjęła decyzję o likwidacji Walcowni Rur „Andrzej” w Zawadzkiem na Opolszczyźnie. To już kolejny zakład, który nie jest w stanie poradzić sobie z rosnącymi kosztami działalności w branży energochłonnej. Wielu pracowników straci zatrudnienie z powodu narastających problemów firmy.

Powody likwidacji – przestarzała technologia i stały wzrost kosztów

Grupa Boryszew należy do jednej z największych grup przemysłowych w Polsce. Zajmuje się produkcją komponentów do samochodów, przetwórstwem metali nieżelaznych i stali oraz chemią przemysłową. Jest ona pracodawcą dla ponad 8,5 tys. pracowników w 34 zakładach funkcjonujących w 10 krajach na 4 kontynentach.

Szeroki rozwój globalny nie uchronił grupy od problemów z poszczególnymi zakładami. Jeszcze w zeszłym roku dotyczyły one Kuźni Batory w Chorzowie, a obecnie są związane z zakładem Walcowni Rur „Andrzej”.

W swoim komunikacie opublikowanym m.in. w serwisie Polskiej Agencji Prasowej Alchemia dokładnie precyzuje powody drastycznej decyzji, jaką jest całkowita likwidacja oddziału. Możemy w nim przeczytać, że:

Zarząd Alchemia Spółka Akcyjna podjął decyzję o zamiarze rozpoczęcia procesu likwidacji, mając na uwadze m.in. przewidywaną utratę zdolności Oddziału do konkurowania na rynku, z uwagi na przestarzałą technologię produkcyjną, wysokie koszty utrzymywania działalności produkcyjnej Oddziału i przewidywany stały wzrost tych kosztów, nieuzasadnione technologicznie i ekonomicznie zwiększanie nakładów na remonty i unowocześnianie technologii produkcji oraz przewidywane wyższe korzyści ekonomiczne wynikające z likwidacji majątku Oddziału względem korzyści wynikających z utrzymywania działalności produkcyjnej.

biznes.pap.pl

Największą trudnością okazały się więc coraz większe koszty energii i przestarzałe technologie, których unowocześnienie wiązałoby się z ogromnymi wydatkami na nowe inwestycje. Zamiast tego korzystniejsza pod względem finansowym dla grupy okazuje się całkowita likwidacja.

Walcownia Rur Andrzej – ilu pracowników straci pracę?

Likwidacja zakładu to ogromny cios dla lokalnego rynku pracy. Oddział jest bowiem jednym z największych pracodawców w całym powiecie strzeleckim. Jak wynika z danych pochodzących z 2023 roku, w walcowni pracowało ponad 455 osób. Stracić pracę może ogromna liczba pracowników, a sam proces zwolnień grupowych będzie więc żmudny i czasochłonny. Z drugiej strony jak wskazuje serwis finanse.wp.pl zarówno związki zawodowe, jak i Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich nie znają dokładniejszych szczegółów sprawy, które będą ustalone dopiero po kontakcie z samym pracodawcą.

Trudna sytuacja branży stalowej

Największym problemem przemysłu metalowego jest ogromne zapotrzebowanie na energię, a to z kolei wiąże się z ogromnymi kosztami, które rosną wraz z drastycznymi podwyżkami cen. Do tego dochodzi także mniejsza liczba zamówień, a w konsekwencji spadek wyników i rentowności podejmowanej działalności.

Taką tendencję opisywano w raporcie grupy Boryszew za 2023 rok. Wskazano w nim, że w porównaniu do wyników z 2022 roku zanotowano spadek we wszystkich podmiotach segmentu Metali, a sytuacja pogorszyła się najbardziej w grupie kapitałowej Alchemia.