Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – trwają prace nad nowelizacją przepisów
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_144165895_bliska-r%C4%99ce-podpisywania-dokument%C3%B3w-w-nowoczesnym-biurze-z-oknem-w-tle-pi%C3%B3ro-w-r%C4%99ku-papiery-na.html

Potrzeba wprowadzenia zmian wymaganych przez Unię Europejską, a także zapewnienie zabezpieczenia społecznego pod względem finansów sprawia, że umowa o dzieło i umowa zlecenie ma być w pełni oskładkowana. Na razie resort pracy jest w trakcie przygotowania projektu nowelizacji ustawy, której przepisy prawdopodobnie będą obowiązywać od nowego roku.

Umowy cywilnoprawne – jak to wygląda teraz?

Obecne przepisy wskazują, że umowy o dzieło nie są oskładkowane. Z kolei składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie są tylko pobierane w określonych sytuacjach. Obejmują one pracowników, dla których zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie to jedyne źródło dochodu. Tutaj konieczna jest pełna składka na ubezpieczenie społeczne i składka chorobowa odprowadzana dobrowolnie. Nie trzeba ich przekazywać, jeśli są one opłacone przynajmniej od minimalnego wynagrodzenia od drugiej umowy lub u innego pracodawcy.

Zasadą jest również fakt, że odprowadzanie składek od umowy zlecenie nie jest konieczne w przypadku uczniów i studentów do 26 lat.

Na czym polegać będzie oskładkowanie umów cywilnoprawnych?

Aktualnie trwają pracę nad zmianą przepisów, które zobligują wszystkie umowy cywilnoprawne do objęcia ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym). Wyjątkiem mają pozostać umowy dotyczące uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów, do ukończenia 26 lat.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Jednocześnie, jak wskazał w Polskim Radiu 24 przedstawiciel resortu Sebastian Gajewski, powstało kilka wariantów proponowanych zmian. Wybór tego konkretnego, jak i sposób wprowadzenia reformy wraz z terminami będzie dokonany na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, gdzie odbędą się rozmowy z innymi resortami.

Jak wskazał przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej modyfikacje przepisów mają również ograniczyć zbieg różnych umów. W konsekwencji odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne będzie obejmować znacznie więcej przychodów Polaków. To ma z kolei korzystnie wpłynąć na finanse oprowadzane na indywidualne konta ubezpieczonych. Przedstawiciel resortu Sebastian Gajewski podkreśla też, że oskładkowanie spowoduje przede wszystkim uzyskanie szansy na wypłaty większych emerytur, rent, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, a także pozostałych świadczeń krótkoterminowych.