Pracownicy boją się zgłaszać mobbing? Dane PIP wskazują na spadek zgłoszeń
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_19156121_businesswoman-i-zatrudnienia-kwestii.html

Mobbing coraz rzadziej zgłaszany przez pracowników do Państwowej Inspekcji Pracy. Według danych PIP, na początku roku 2024 zgłoszeń było o blisko 20% mniej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Czy to oznacza, że sytuacja się poprawia i mobbing coraz rzadziej występuje? Niekoniecznie.

Mobbing – mniej zgłoszeń do PIP. Czy to oznacza spadek czynów? 

Mobbing to działanie lub zachowanie polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu, lub zastraszaniu pracownika. Niesie negatywne konsekwencje dla jego samopoczucia i zdrowia. Coraz więcej mówi się o mobbingu, więc świadomość na temat problemu i kierunków postępowania pracowników także powinna wzrastać. Tymczasem, jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Pracy, w pierwszym kwartale 2024 roku odnotowano o ponad 20% mniej skarg na mobbing w miejscu pracy. W tym samym okresie w 2023 roku zgłoszeń było 322, a w 2024 już „tylko” 255. Jednak spadek zgłoszeń wcale nie musi świadczyć o poprawiającej się sytuacji. 

Iwona Szmitkowska z organizacji Pracodawcy RP, cytowana przez Monday News wskazuje, że spadek zgłoszeń może wynikać z obaw pracowników przed zgłaszaniem przypadków mobbingu i ewentualnych konsekwencji w związku z tym. W pierwszym kwartale 2024 PIP podjął także o ponad 21% mniej czynności kontrolnych w związku ze zgłoszeniami mobbingu (w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim). Psycholog Michał Murgrabia z platformy ePsycholodzy.pl, jako jedną z przyczyn wskazuje również popularyzację pracy zdalnej, co ogranicza interakcje między pracownikami.

Zgłoszenie mobbingu a ustawa o sygnalistach

Mogłoby się wydawać, że możliwość dokonania anonimowego zgłoszenia powinna bardziej zachęcać pracowników do zgłaszania mobbingu. Jednak, jak wynika z danych GIP PIP, w pierwszym kwartale 2024 r. większość zgłoszeń stanowiły skargi podpisane (245). Jedynie 10 zgłoszeń było anonimowych. Zdaniem Michała Murgrabi, anonimowe skargi są mniej skuteczne, gdyż przeprowadzenie dochodzenia wymaga więcej informacji. Po wejściu w życie ustawy o ochronie sygnalistów zdaniem Iwony Szmitkowskiej możemy spodziewać się wzrostu zgłoszeń, ponieważ zwiększy ona poczucie bezpieczeństwa pracowników. Będzie obowiązywała szczególna ochrona sygnalistów.

Źródło: Mycompanypolska.pl