Ustawa o niektórych zawodach medycznych – co dalej z technikiem masażystą?
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_119536024_m%C5%82oda-pi%C4%99kna-kobieta-korzystaj%C4%85ca-z-masa%C5%BCu-plec%C3%B3w-profesjonalny-masa%C5%BCysta-leczy-pacjentk%C4%99-w.html

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych wprowadza pewne regulacje, które dotyczą również zawodu technika masażysty. Dotyczą one reguł dopuszczenia osób do takiej pracy, czy zasad jej wykonywania, jednak nadal nie ma szczegółowego wykazu określonych czynności, które powinno zawierać rozporządzenie.

Niejasne regulacje dotyczące technika masażysty

Choć ustawa o niektórych zawodach medycznych weszła w życie 26 marca 2024 roku, nadal nie ma wielu informacji, które doprecyzowują zasady wykonywania pracy przez technika masażystę. O ile jest to stanowisko zaliczane do zawodu medycznego, nie ma jeszcze regulacji związanych z wykonywanymi przez niego zabiegami.

Jak wskazuje serwis prawo.pl, projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych osób wykonujących niektóre zawody medyczne z 21 lutego 2024 r. zatrzymał się na etapie konsultacji publicznych, mimo że miały one trwać około trzech tygodni.

Co może technik masażysta?

Biorąc pod uwagę zapisy ustawy, w załączniku wskazano, że zadaniem technika masażysty jest dobieranie ćwiczeń z uwzględnieniem wskazań lekarskich, choroby oraz aktualnego stanu pacjenta. Nie wspomniano tu jednak o przekazaniu na tego specjalistę uprawnień dotyczących diagnostyki, czy potrzebie kierowania się zaleceniami przekazanymi od fizjoterapeuty. Niejasne są także zasady odnoszące się do formy prowadzenia dokumentacji medycznej.

Obowiązkowy wpis do rejestru

Ze względu na brak określenia przepisów wykonawczych do ustawy, technicy masażyści nie są pewni co do zasadności obowiązkowego wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Zainteresowani muszą do zrobić do określonego terminu, czyli 26 marca 2025 roku. Jednocześnie sam wniosek o wpis powinien być złożony do 26 września 2024 roku.

Jeśli brak wpisu do rejestru nadal pozostawi pewien obszar działania dla techników masażystów, czyli umożliwi wykonywanie zabiegów poza masażem leczniczym, wielu z nich nie będzie chciało składać wniosków. Umieszczenie masażysty w rejestrze wiąże się bowiem z obowiązkiem kształcenia ustawicznego, a więc koniecznością aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych realizowanej przez kształcenie podyplomowe (szkoleniu specjalizacyjnym, kursie kwalifikacyjnym) lub doskonalenie zawodowe.