Zmiany dla uczestników PPK od lipca 2024 roku – czego dotyczą?
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_134462698_r%C3%B3%C5%BCowa-skarbonka-i-stos-z%C5%82otych-monet-na-drewnianym-stole-z-naturalnym-t%C5%82em-przyspieszaj%C4%85-rozw%C3%B3j.html

Pracownicze Plany Kapitałowe to system oszczędzania z myślą o lepszych warunkach finansowych na emeryturze. Środki są tworzone przez wpłaty od trzech podmiotów – pracodawcy, państwa i samego pracownika. W tym ostatnim przypadku od lipca ulegną zmianie limity. Dzięki temu uczestnicy PPK będą mogli obniżyć swoje wpłaty.

PPK, czyli oszczędzanie na emeryturę

Programem Pracowniczych Planów Kapitałowych objęte są osoby zatrudnione, a więc m.in. pracujący na podstawie umowy o pracę. Udział w programie jest dobrowolny, ale zapis następuje automatycznie w przypadku osób od 18 do 55 lat, które nie złożyły deklaracji o rezygnacji z PPK.

Celem Programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, który działa od 2019 roku jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków oraz pomnażanie prywatnych oszczędności emerytalnych pracowników. Na te fundusze składają się wpłaty zatrudnionego (2%), pracodawcy (1,5%) i państwa (250 zł wpłata powitalna i 240 zł rocznie).

Zmiany w PPK od 1 lipca

W związku z tym, że od lipca 2024 roku zwiększa się kwota płacy minimalnej, zmienia się również limit dochodów, który umożliwia obniżenie wysokości wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK. Ustawa o PPK wskazuje, że wynosi on 120% płacy minimalnej, a sama wpłata może być obniżona do 0,5%.

Od lipca do końca 2024 roku osoby, które uzyskują zarobek ze wszystkich źródeł nie większy niż kwota 5160 zł, będą mogły obniżyć wpłatę podstawową do PPK. Jeszcze w pierwszej połowie 2024 roku limit ten wynosił 5090,4 zł. Co ciekawe, pod koniec 2023 roku był on znacznie niższy i wynosił 4320 zł. W początkach funkcjonowania PPK w 2019 roku limit ten dotyczył kwoty 2700 zł.

Co to oznacza dla pracownika? Zatrudnieni będą mogli oszczędzać mniejszym nakładem finansowym ze swojego miesięcznej pensji i odkładać mniej niż 2%. Jednocześnie pracodawca odprowadza do PPK wpłaty w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto.

Obniżenie wpłaty podstawowej

Oszczędzanie w PPK mniejszym kosztem miesięcznym jest możliwe, jednak to pracownik będzie musiał samodzielnie zgłosić taką chęć. W takiej sytuacji wymagany jest bowiem wniosek złożony do pracodawcy. Na jego podstawie firma będzie przekazywała mniejszą wpłatę do PPK.

Dopóki pracownik nie przekaże swojemu pracodawcy takiej deklaracji ani nie zrezygnuje całkowicie z oszczędzania w PPK, z comiesięcznego wynagrodzenia będzie mu odliczane 2% wpłaty podstawowej.

Istnieje też możliwość zwiększenia tej kwoty o kolejne 2%, czyli odkładanie z pensji 4% do PPK, jednak taka decyzja również wymaga złożenia stosownego wniosku do pracodawcy.