Coraz więcej wypłat z PPK. Polacy nie chcą oszczędzać na emeryturę?  
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_76834280_r%C4%99ka-trzyma-monet%C4%99-z-czerwonym-budzikiem-na-tle-bokeh-starego-drewna-kolor-vintage-ton-selektywny.html

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to plan oszczędnościowy dla pracowników, którzy mogą zwiększyć swoje dochody na emeryturze. PPK działa od 2019 roku, lecz już teraz widać, że Polacy korzystają z Pracowniczych Planów Kapitałowych w nieco inny sposób, niż zakłada program. Uczestnicy masowo wypłacają pieniądze z PPK.

Wypłata środków z PPK – na czym polega?

PPK premiuje pracowników, którzy wypłacą swoje środki dopiero po 60 roku życia. W ramach programu zarówno pracownicy, jak i pracodawcy dokonują wpłat podstawowych lub także dobrowolnych opłat dodatkowych. Konto pracownika zasilają także dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Z założenia więc pracownik przez lata gromadzi środki, które będzie mógł wykorzystać na emeryturze. 25% środków zgromadzonych na koncie zostanie wypłaconych jednorazowo, gdy uczestnik programu osiągnie 60 rok życia. Reszta natomiast ma być wypłacana przynajmniej w 120 ratach co miesiąc.

Masowe wypłaty z PPK 

Z PPK korzysta ponad 3,4 mln osób. Jednak wielu uczestników nie wykorzystuje go zgodnie z jego przeznaczeniem. Starają się zarobić na PPK, jednocześnie wiele przy tym tracąc. Suma aktywów PPK wynosi 25 mld zł. Jak czytamy na stronie Forsal.pl, w zeszłym roku z PPK wypłacono ponad 1,5 mld zł, co stanowi wynik trzy razy wyższy niż w roku 2022. 

Jednak środki zgromadzone na koncie PPK można wypłacić w każdej chwili, na długo przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dlatego też uczestnicy programu traktują go jak lokatę. W ten sposób przepadają wszelkie bonusy wypłacane przez państwo jak dopłaty roczne i wpłata powitalna. Nie można także wypłacić 30% środków wpłaconych przez pracodawcę. Konieczne jest uiszczenie także podatku Belki. 

W 2023 roku wypłacono 7% wszystkich środków zgromadzonych w programie na koniec roku.

Źródło: Forsal.pl