Waloryzacja emerytur z ZUS. Ile wyniosą świadczenia od 1 czerwca? 
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_119516460_r%C4%99ce-starszego-emeryta-trzymaj%C4%85cego-sk%C3%B3rzany-portfel-z-pieni%C4%99dzmi-w-polskiej-walucie-poj%C4%99cie.html

ZUS podał informacje na temat rocznej waloryzacji emerytur. Waloryzacja w tym roku będzie wysoka. Wskaźniki znacząco wpłyną na podniesienie świadczeń emerytalnych. Emerytury po waloryzacji będą wyższe nawet o kilkaset złotych. To ważna informacja dla osób, które chcą przejść na emeryturę od ZUS w najbliższym czasie. 

ZUS: waloryzacja emerytur już 1 czerwca

Emerytury z ZUS co roku poddawane są waloryzacji. W marcu odbyła się waloryzacja świadczeń emerytalnych, a teraz czeka nas waloryzacja kapitału emerytalnego.

W przeciwnym razie, przez lata świadczenia znacząco straciłyby na wartości. Wpływ na to ma w szczególności inflacja. Waloryzacja 1 czerwca obejmuje wszystkie środki zebrane na koncie, w tym środki na subkoncie ZUS dla urodzonych po 1968 roku. Znamy już wskaźnik waloryzacji. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 maja 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2023 rok, konta emerytalne ZUS zostaną zwaloryzowane o 14,87%.

Kwestię waloryzacji powinny mieć na uwadze w szczególności osoby, które planują udać się na emeryturę. Czekając do lipca, mają szansę na wyższe świadczenie, nawet o kilkaset złotych. 

Emerytura z ZUS. O ile wzrosną świadczenia po waloryzacji kont emerytalnych? 

Jak wynika z informacji przekazanych przez ZUS, waloryzacja emerytur obejmie składki emerytalne i kapitał początkowy za rok 2023 ze wskaźnikiem 114,87%, a subkonto ze wskaźnikiem 109,91%. Finanse zgromadzone na kontach i subkontach ZUS stanowią podstawę do obliczenia wysokości emerytur. Zgromadzony kapitał jest dzielony przez ZUS przez średni czas dalszego trwania życia. Najwyższe emerytury przypadają osobom, które nie dość, że zgromadziły wysoki kapitał, to zdecydowały się przejść na emeryturę w późniejszym czasie. 

Kwestię waloryzacji emerytur dobrze ukazuje przykład przytoczony przez “Fakt”, w którym to 70-latek posiadający na koncie ZUS 600 tys. zł przed waloryzacją otrzymałby świadczenie w wysokości 3389 zł emerytury, a po waloryzacji w wysokości 3875 zł co byłoby skutkiem waloryzacji środków zgromadzonych na koncie do 686 tys. zł. Waloryzacja podniosłaby zatem jego świadczenie o blisko 500 zł. W większości przypadków analizowanych w tabeli “Fakt” dla osób z kapitałem 500 tys. zł i 600 tys. zł (w zależności od wieku przejścia na emeryturę), zysk brutto emerytur oscyluje w granicach od blisko 300 zł do nieco ponad 500 zł.

Źródło: Fakt.pl; Money.pl