Dodatkowy urlop dla osób 55+ to dyskryminacja? Jest petycja 
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_58711107_m%C4%99%C5%BCczyzna-w-%C5%9Brednim-wieku-chodzenie-samotn%C4%85-wybrze%C5%BCa.html

Dodatkowe 5 dni urlopu dla osób powyżej 55 roku życia to postulat, który znalazł się w petycji do MRPIPS. Ministerstwo rzeczywiście rozważa wydłużenie odpoczynku pracowników. Jednak zróżnicowanie długości urlopu ze względu na wiek może być traktowane jako dyskryminacja. 

Petycja w sprawie dodatkowego urlopu dla 55-latków

Coraz częściej możemy spotkać się z dyskusjami na temat znaczenia work-life balance. Głośnym tematem w ostatnim czasie jest wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. Teraz pojawił się nowy temat dotyczący dłuższego urlopu dla osób w wieku powyżej 55 roku życia. Wymiar urlopu w Polsce wynosi 20 dni dla osób, które mają staż pracy krótszy niż 10 lat. Po osiągnięciu dłuższego stażu urlop wzrasta do 26 dni w roku. Jednak warto pamiętać, że edukacja także liczy się do stażu pracy. 

Niedawno do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła petycja w sprawie wydłużenia urlopu. Jednak nie wszystkim. Chodzi o dodatkowy urlop dla osób powyżej 55 roku życia. Takie rozwiązanie miałoby przyczynić się do poprawy ich zdrowia. Fragment petycji został opublikowany przez serwis Fakt. 

„Wprowadzenia zmiany godzin czasu pracy można rozpatrzyć wg kategorii przepracowanych lat pracy lub wieku” – pisze autorka petycji i przedstawia swoją propozycję zmian. „Wydaje się rozsądnym, aby osoby z krótkim stażem pracy np. do 5 lat pracowały 8 godzin. Są to ludzie młodzi, bardzo wydajni. Można zwiększyć im jednak urlop do 26 dni zamiast obowiązujących 20 dni. Ponad to, jako osoba z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, uważam, że skrócenie czasu pracy do 35 godzin tygodniowo jest bardzo wskazane. Wiąże się to z dobrem dla rodzin, zdrowia i pewnego balansu życiowego. W dobrą zmianę wpisywałby się dłuższy urlop wydłużony np. do 30 dni po 10 lub 15 latach pracy”

Autorka petycji proponuje wydłużenie urlopu wypoczynkowego dla pracowników w wieku 55 lat i starszych o dodatkowe 5 dni. Podkreśla, że dodatkowe dni urlopu są potrzebne na m.in. wizyty lekarskie, ponieważ w tym wieku zdarzają się częściej, niż u młodych osób w związku z czym same urlopy przestają być “wypoczynkowe”.

Wydłużenie urlopu dla osób 55+ to dyskryminacja? 

Jak czytamy na stronie Fakt.pl, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odniosło się do tej kwestii. Rządzący nie chcą różnicować wymiaru urlopu ze względu na wiek, ponieważ mogłoby to zostać uznane za dyskryminację młodszych pracowników. Wciąż jednak Ministerstwo rzeczywiście pracuje nad analizą skrócenia czasu pracy i wydłużenia okresu odpoczynku. Wiemy już jednak, że nie ma w tym wszystkim miejsca na dłuższy urlop dla osób 55+ .

Źródło: Fakt.pl