Płaca minimalna 2025 – ile wyniesie? Znamy propozycję rządu
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_68232954_polish-zloty.html?downloaded=1&is_plus=1

Płaca minimalna w 2025 r. zgodnie z propozycją rządu ma wzrosnąć o ponad 300 zł. To już ostatni moment. Propozycja najniższej krajowej na 2025 r. powinna zostać przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego do konsultacji do 15 czerwca. Jaką płacę minimalną i stawkę godzinową proponuje rząd na 2025 r.? 

Propozycja wysokości płacy minimalnej na 2025 r. 

W poniedziałek 10.06.0224 r. o godzinie 14 odbyło się posiedzenie Rady Ministrów. Porządek obrad spotkania obejmował m.in. projekt założeń budżetu państwa na rok 2025, brak propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w Państwowej sferze budżetowej na rok 2025 oraz propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku. Jednak finalnie temat płacy minimalnej przesunięto na czwartek 13.06.2024. W komunikacie po posiedzeniu rządu podano proponowaną stawkę w wysokości 4626 zł brutto. Taka kwota miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Zaproponowana kwota jest bliska propozycji związków zawodowych, która zakładała wzrost do 4 650 zł brutto.

Zgodnie z informacjami wcześniej podanymi przez premiera Donalda Tuska, mogliśmy się spodziewać, że płaca minimalna zostanie podniesiona o blisko 5%, czyli tyle, co określa ustawa ze względu na inflację. Premier podkreślił także konieczność zadbania o bezpieczeństwo szczególnie małych i średnich firm w Polsce. Dlatego też nie planowano wyższego wzrostu płacy niż zakładanego przez ustawę.

Płaca minimalna 2025 – propozycja rządu

Propozycja rządu zakłada wzrost płacy minimalnej w 2025 roku. O jakich kwotach dokładnie mowa? 

  • 4626 zł brutto – wzrost o 7,6%;
  • 30,20 zł stawki godzinowej – wzrost o 7%.

Pensje Polaków wzrosłyby zatem o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 r. (4300 zł). Natomiast stawka godzinowa byłaby wyższa o 2,10 zł. Obecnie wynosi 28,10 zł. 

Coraz więcej Polaków pobiera płacę minimalną. Dlatego decyzja w sprawie jej wysokości w 2025 roku jest tak istotna. Podczas gdy na koniec 2021 roku najniższą krajową pobierało 1,6 mln Polaków, 2023 roku było to już 3,05 mln. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obecnie płacę minimalną pobiera blisko 3,6 mln osób. Zgodnie z wyliczeniami ekonomisty pracodawców RP, 27,7% wszystkich osób zatrudnionych na etacie

Rada Ministrów do 15 czerwca przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości pensji minimalnej.

Źródło: gazetaprawna.pl; TVN24.pl