1335 zł dla aktywnych zawodowo. Jak otrzymać rentę szkoleniową? 
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_37244726_polska-waluta.html

1335 zł to kwota, którą mogą otrzymać osoby w ramach tzw. renty szkoleniowej. Jest to świadczenie, które przysługuje osobom, które utraciły zdolność do pracy, lecz nie każdej, a takiej, która jest zgodna z ich kwalifikacjami. Renta szkoleniowa ma pomóc w aktywizacji zawodowej takich osób. Podpowiadamy, kto może otrzymać świadczenie w wysokości 1335 zł.

Renta szkoleniowa – dla kogo 1335 zł świadczenia?

Kwestia przyznawania renty szkoleniowej została uregulowana w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak dowiadujemy się z art. 60, renta szkoleniowa przysługuje osobom, co do których orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. To znaczy, że mogą się o nią starać osoby, które po prostu muszą się przebranżowić, ponieważ nie są już zdolne do pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami. 

Jednak konieczne jest osiągnięcie odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego oraz brak jakiegokolwiek dochodu. Wymagana długość okresu jest uzależniona od wieku, w jakim powstała zdolność do pracy. Jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku: 

  • przed ukończeniem 20 roku życia – wymagany okres wynosi 1 rok; 
  • od 20 do 22 lat – okres wynosi 2 lata; 
  • od 22 do 25 lat – okres 3 lat; 
  • od 25 do 30 lat – okres 4 lat; 
  • powyżej 30 lat – okres 5 lat. 

Wskazane okresy nie obowiązują w przypadku gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy lub w drodze do, lub z pracy, czy w wyniku choroby zawodowej.

Wysokości renty szkoleniowej 2024

Jak już wspomniano, wysokość świadczenia to 1335,72 zł. Taka kwota obowiązuje od 1 marca 2024 roku. Renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy wymiaru renty dla osoby częściowo niezdolnej do pracy. Jednocześnie nie może być niższa niż minimalna wysokość takiej renty. Jeśli niezdolność powstanie w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wysokość wynosi 100% podstawy wymiaru. Czas, na jaki przyznaje się rentę szkoleniową, wynosi 6 miesięcy. Jednak istnieje możliwości przedłużenia aż do 30 miesięcy, jeśli świadczeniobiorca potrzebuje więcej czasu na przekwalifikowanie się. 

Źródło: Next.gazeta.pl