Przeciętne wynagrodzenie w Polsce poszło w górę. Znamy przyczyny
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_99966251_miniaturowi-ludzie-siedz%C4%85cy-na-stosie-monet-z-dzieckiem-przed-wykresem-liniowym-koncepcja-ci%C4%99%C5%BCaru.html

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osiągnęło rekordową kwotę w I kwartale 2024 roku. Jednym z czynników, który mógł wpłynąć na wzrost wynagrodzeń, jest podwyżka płacy minimalnej i podwyżki budżetówce. Sprawdź, ile wyniosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2024 r. 

Rekord wynagrodzeń w Polsce 

Od 2021 roku obserwowaliśmy nagły wzrost inflacji, który trwał do początku 2023 roku. Towarzyszył temu oczywiście także wzrost cen. Jednak nie tylko ceny wzrosły. Obserwujemy także stopniowy wzrost wynagrodzeń, co potwierdzają także statystyki. Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące wynagrodzeń w tzw. gospodarce narodowej. To najszerszy zakres statystyk, w których uwzględnia się zarówno osoby pracujące na etacie (niezależnie od tego, jaka jest wielkość firmy), jak i wynagrodzenia w sferze budżetowej, fundacjach, partiach i innych organizacjach. Zgodnie z danymi GUS, średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2024 roku wyniosło 8 tysięcy 147 zł brutto. Jest to kwota rekordowa oznaczająca wzrost nominalny o 14,4% rok do roku.

Podwyżka płacy minimalnej w Polsce a nowy rekord wynagrodzeń 

Na taki wzrost wynagrodzeń wpływają procesy zachodzące na rynku pracy, ale nie tylko. Jedną z decyzji, która mogła się przyczynić do rekordowej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce w gospodarce narodowej, są podwyżki płacy minimalnej i podwyżki w budżetówce. W IV kwartale 2023 roku średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 7540 zł brutto. To oznacza wzrost w obecnym kwartale aż o 8%. Przypominamy, że na początku 2024 roku nastąpiło podniesienie płacy minimalnej, wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji państwowej. W 2023 roku zaobserwowano spowolnienie gospodarcze, lecz mimo to zapotrzebowanie na pracowników wciąż jest wysokie. To także wpływa na konkurencyjność wynagrodzeń.

Źródło: Businessinsider.com.pl