Spada stopa bezrobocia w Polsce – najnowsze dane GUS
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_124942424_new-staff-candidate-are-in-job-interview-with-corporate-business-manager-in-office-recruitment.html

Trwa okres, w którym najczęściej stopa bezrobocia ulega obniżeniu ze względu na dużą popularność pracy sezonowej. Porównując jednak wskaźniki z zeszłego roku widać korzystną dla rynku pracy tendencję. Spadek do przełomowej bariery 5,0% nastąpił dwa miesiące wcześniej niż w 2023 roku. Również liczba bezrobotnych ulega regularnemu zmniejszeniu.

Bezrobocie w Polsce w maju

Zgodnie z najnowszymi informacjami Głównego Urzędu Statystycznego, w maju 2024 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,0%. To spadek w porównaniu do wcześniejszego miesiąca (w kwietniu 5,1%), ale też względem analogicznego okresu w 2023 roku (w maju 2023 – 5,1%). Według ekonomistów PIE czeka nas delikatny wzrost wskaźnika zimą, ale w trzecim kwartale możliwy jest jeszcze scenariusz spadku stopy bezrobocia do wartości wynoszącej już 4%.

Korzystnie przedstawiają się również statystyki dotyczące liczby bezrobotnych. W maju było 776,6 tys. takich osób. To mniej niż miesiąc wcześniej, ponieważ w kwietniu było 797,1 tys. zarejestrowanych bezrobotnych. Spadek nastąpił także względem analogicznego okresu w 2023 roku, gdzie rok temu w maju odnotowano 802,3 tys. takich osób.

Biorąc pod uwagę dane z samego maja, według informacji GUS w urzędach pracy zarejestrowano 86,1 tys. nowych bezrobotnych. Jest to o 11,2% mniej osób niż przed miesiącem i o 8% mniej w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że wstępne dane za maj 2024 roku wskazują, że pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 83,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To z kolei o 6,4 tys. (7,1%) mniej niż miesiąc wcześniej i 11,2 tys. (11,8%) mniej niż w maju 2023 roku. Jak widać, spadkowi bezrobocia towarzyszy również mniejszy popyt na pracowników.

Bezrobocie w Polsce według Eurostatu

Nie tylko krajowe dane o bezrobociu napawają optymizmem. Wskaźniki opracowane według metody stosowanej przez Eurostat wskazują, że stopa bezrobocia dla Polski w kwietniu wynosiła 3,0%. Średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi z kolei dwa razy więcej, bo aż 6,0%. Najniższe bezrobocie według Eurostat oprócz Polski utrzymuje się jedynie w Czechach (2,7%).

Stopa bezrobocia w województwach i sektorach

Informacje GUS z maja dotyczą także wskaźników z województw. Stopa bezrobocia była zróżnicowana, wynosząc od 3,0% w województwie wielkopolskim do 8,3% w województwie podkarpackim. W porównaniu do wyników z 2023 roku bezrobocie zmalało w większości województw. Największy spadek dotyczył województwa warmińsko-mazurskiego (spadek o 0,7%), świętokrzyskiego (spadek o 0,5%) i opolskiego (spadek o 0,4%). Nieznaczny wzrost bezrobocia dotyczył z kolei województwa lubuskiego (wzrost o 0,1%). Były też regiony, gdzie stopa bezrobocia w porównaniu do wyników z zeszłego roku nie uległa zmianie. Taka sytuacja była w województwie dolnośląskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Bezrobotni, którzy decydowali się na rejestrację w urzędzie, najczęściej pracowali w sekcji przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo.