Zasiłek dla bezrobotnych od czerwca będzie wyższy. O ile?
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_135402433_m%C5%82oda-kobieta-siedzi-na-schodach-z-laptopem-i-pokazuje-tablic%C4%99-z-napisem-podczas-poszukiwania.html

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2024 r. wzrośnie. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim osobom, które utraciły pracę. Aby je uzyskać, trzeba spełnić odpowiednie warunki. Poznaj kwotę zasiłku dla bezrobotnych oraz kryteria przyznawania świadczenia w 2024 roku.

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych – ile od czerwca 2024? 

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przyznawane osobom, które straciły pracę. Jednak nie wszystkim. Szczegółowe regulacje na temat przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zasiłek jest niższy niż kwota choćby najniższej krajowej. Jednak nie ma on zastępować pensji, a pomóc świadczeniobiorcy w czasie, gdy stara się o znalezienie nowego zatrudnienia. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniona od stażu pracy. Wynosi: 

  • 80% świadczenia dla osób, których staż pracy nie przekracza 5 lat; 
  • 100% świadczenia dla osób, których staż pracy wynosi od 5 do 20 lat; 
  • 120% dla osób, które pracowały przez ponad 20 lat. 

Świadczenie to czeka jednak waloryzacja, w związku z czym kwota zasiłku dla bezrobotnych wzrośnie o 11,4%. Przez pierwsze trzy miesiące pobierania zasiłku osoby ze stażem pracy:

  • poniżej 5 lat – otrzymają 1209,94 zł netto, po tym czasie 950,22 zł netto; 
  • od 5 do 20 lat – będą otrzymywać 1512,42 zł netto, a po tym czasie 1187,73 zł netto; 
  • powyżej 20 lat – będą otrzymywać 1814,90 zł netto, a po 90 dniach 1814,90 zł netto.

Zasiłek dla bezrobotnych 2024 – komu się należy? 

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Jednak zasiłek przysługuje osobom, które mają przynajmniej roczny staż pracy. Dodatkowym kryterium jest konieczność przepracowania minimum 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie. Ponadto przysługuje osobom, które za swoją pracę otrzymywały przynajmniej najniższą krajową objętą składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na okres 6 lub 12 miesięcy w zależności od stopy bezrobocia na obszarze powiatu.

Źródło: Onet.pl