Ustawa o sygnalistach uchwalona. Kiedy wejdzie w życie? 
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_99080251_koncepcja-og%C5%82oszenia-megafon-na-szarym-tle-widok-z-g%C3%B3ry-miejsce-na-kopi%C4%99.html

Ustawa o ochronie sygnalistów została w czwartek (23.05) uchwalona przez sejm. Jej celem jest implementacja do polskiego prawa przepisów dyrektywy PE i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Zapewnia ona ochronę tzw. sygnalistom, czyli osobom, które zgłaszają nieprawidłowości w firmie. To dotyczy np. pracowników. 

Ustawa o ochronie sygnalistów uchwalona przez sejm

Kwestia dostosowania polskiego prawa do dyrektywy unijnej istnieje w debacie publicznej już od ponad dwóch lat. Polska nie dopilnowała wcześniej nałożonego terminu. Pierwotne przepisy miały wejść w życie jeszcze pod koniec 2021 roku. Jednak to dopiero w maju 2024 roku ustawa o ochronie sygnalistów została uchwalona przez sejm. Przez niedostosowanie prawa na Polskę nałożone zostały kary. Do kwestii ustawy o ochronie sygnalistów odniosła się Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk:

Widzimy konieczność wprowadzenia tej ustawy nie tylko dlatego, że powinna być wprowadzona ponad dwa lata temu jako realizacja unijnej dyrektywy. Wprowadzamy ją nie tylko dlatego, że dotychczasowy brak tej ustawy kosztuje polskiego podatnika 7 mln euro ryczałtu i 40 tys. dziennie dodatkowych kar. Wprowadzamy tę ustawę przede wszystkim dlatego, że jest potrzebna, żeby budować ochronę tych obywateli, (…) którzy znajdują w sobie odwagę działać na rzecz dobra wspólnego.

Jak rozłożyły się głosy w sejmie? 

Wniosek o odrzucenie ustawy zgłosiła Konfederacja, lecz nie uzyskał on poparcia.

Sejm uchwalił ustawę o sygnalistach. Kiedy wejdzie w życie? 

Sygnalista to osoba, która zgłasza nieprawidłowości mające miejsce wewnątrz organizacji. Ustawa wdrażająca przepisy dyrektywy obejmuje szczególną ochroną osoby zgłaszające naruszenie prawa, niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby. Podmioty muszą więc stworzyć wewnętrzne kanały zgłoszeń, które pomogą sygnalistom w dokonywaniu zgłoszeń. To ważna informacja w szczególności dla pracowników, obawiających się odwetu. Jednak nie tylko oni będą mogli zgłaszać nieprawidłowości. To mogą być także byli pracownicy, zleceniobiorcy, czy stażyści. Ustawa trafi do senatu. Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Natomiast przepisy dotyczące zgłoszeń zewnętrznych po 6 miesiącach od ogłoszenia.

Źródło: Portalsamorzadowy.pl