Ciech odchodzi do historii. Firma Sebastiana Kulczyka przejdzie transformację
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_85393068_kable-i-ruroci%C4%85gi-sprz%C4%99towe-znalezione-w-nowoczesnej-elektrowni-przemys%C5%82owej.html

W czerwcu br. Ciech, ważna część holdingu Sebastiana Kulczyka, zdecyduje się na zmianę nazwy na Qemetica. Grupa wyznaczyła także ambitne cele biznesowe na najbliższe sześć lat dla wszystkich swoich działalności. Spółka nadal utrzymuje, że dąży do osiągnięcia zerowej emisji do roku 2040.

Ciech, jako jeden z głównych producentów sody kalcynowej w Polsce i drugi w Unii Europejskiej, przechodzi przez fundamentalne przemiany. W ostatnich miesiącach firma została całkowicie przejęta przez KI Chemistry z grupy Kulczyk Investments, a następnie w marcu bieżącego roku jej akcje zostały wycofane z obrotu na warszawskiej giełdzie. Teraz nadszedł czas na zmianę nazwy – Ciech, który początkowo symbolizował Centralę Importowo-Eksportową Chemikaliów, zmieni się w Qemeticę. Proces zmiany nazwy będzie stopniowo wprowadzany w maju i czerwcu w poszczególnych zakładach produkcyjnych spółki zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zmiana nie tylko nazwy

Zmiana nazwy idzie w parze z przyjęciem kluczowych założeń strategii biznesowej na najbliższe sześć lat. Plan ten obejmuje restrukturyzację sektora chemicznego w odpowiedzi na wyzwania związane z ochroną klimatu i zasobami naturalnymi. Dodatkowym celem spółki na rok 2026 jest zdobycie 10 patentów, które wspomogą konkurencyjność firmy.

Strategia grupy zakłada poprawę wyników finansowych oraz realizację celów związanych z ESG, w tym redukcję emisji CO2 o 45 prroc. do roku 2029. Nadal obowiązuje plan dążenia do neutralności klimatycznej do 2040 roku. Każde z siedmiu segmentów biznesowych grupy – soda, sól, agro, pianki, krzemiany, opakowania oraz cargo – ustaliło konkretne cele biznesowe na najbliższe sześć lat.

Qemetica stawia sobie za priorytet stworzenie zrównoważonej pod względem środowiskowym gamy produktów, w tym sody o niskiej emisji oraz krzemianów i pianek z ograniczonym udziałem surowców ropopochodnych. Segment agro, odpowiedzialny za środki ochrony roślin, skupia się na ekspansji międzynarodowej. Planowane są także nowe inwestycje w zakładach produkujących opakowania szklane. W międzyczasie biznes solny dąży do zdobycia wiodącej pozycji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.