Będzie wzrost płacy minimalnej w Polsce w 2025 roku, ale pod jednym warunkiem. Wiemy, pod jakim
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_23537605_z%C5%82otowe-banknoty-i-monety-z-polski.html

Władze ustaliły, że płaca minimalna w Polsce na rok 2025 może wzrosnąć maksymalnie o 8,1 proc. Jednakże, aby to się stało, musi być spełniony jeden warunek. Jeśli nie, podwyżka będzie niższa.

Maksymalna kwota płacy minimalnej może wynieść 4 617,80 zł brutto, co oznacza wzrost o 8,1 proc. w porównaniu do obecnych poziomów, czyli o 317,80 zł. To ustalenia na podstawie przewidywanej inflacji i dwóch trzecich prognozowanego PKB na 2025 rok. Stawka godzinowa wynosić ma wtedy nie mniej niż 30,20 zł. Ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, Łukasz Kozłowski, obliczył te liczby na podstawie danych z Wieloletniego Planu Finansowego rządu na prośbę ”DGP”.

Jest jeden warunek

Jednakże, aby płaca minimalna wzrosła o maksymalne 8,1 proc., musi być spełniony konkretny warunek. Musi być ona niższa niż 50 proc. średniego wynagrodzenia za pierwszy kwartał 2024 roku, którego wysokość poznamy 13 maja bieżącego roku. Jeśli jednak płaca minimalna przekroczy tę granicę, wzrośnie tylko o oczekiwaną inflację, co oznaczałoby wzrost o 4,1 proc. do roku poprzedniego, czyli o 210,90 zł do 4 tys. 510 90 gr.

Źródło: businessinsider.com.pl