Duże spadki w ofertach pracy – w których zawodach coraz trudniej znaleźć zatrudnienie?
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_130023829_rekrutacja-zasob%C3%B3w-ludzkich-i-koncepcja-sieci-kontakt%C3%B3w-nowoczesny-interfejs-graficzny.html

Mimo prognoz, że pracodawcy chcą jeszcze zatrudniać w tym roku nowe osoby, perspektywa rekrutacji jest na razie słaba. Co więcej, liczba ofert pracy dla wybranych zawodów mocno spada. Z drugiej strony, jak wskazuje Barometr Ofert Pracy, w niektórych kategoriach liczba wakatów utrzymuje się na wysokim poziomie. Wybór optymalnej ścieżki zawodowej musi być dobrze przemyślany.

Oferty pracy w Polsce

Najnowszy Barometr Ofert Pracy przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych dostarcza informacji o zmianach zachodzących w liczbie pojawiających się ogłoszeń internetowych o zatrudnieniu. Obecnie, po czterech miesiącach wzrostu w tym zakresie odnotowano spadki, które wskazują na korektę delikatnej tendencji związanej ze wzrostem. Słabsza sytuacja związana z ofertami obserwowana jest nie tylko w Polsce, ale występuje również w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.

Jeszcze dwa lata temu wskaźniki Barometru uzyskały maksymalny poziom, jednak później nastąpił sukcesywny spadek do końca 2023 roku. Obecny wynik jest podobny do okresu marca 2021 roku.

Niższa inflacja oraz lepsza sytuacja makroekonomiczna kraju wcale nie powodują większych zmian w zatrudnieniu. Barometr wskazuje, że choć w wybranych sektorach odnotowuje się dużą liczbę wakatów, najmocniejszym trendem jest utrzymywanie ofert na stałym poziomie lub ich widoczny spadek.

W maju 2024 roku spadek liczby ofert pracy publikowanych w Internecie nastąpił w większości województw, największy w województwie opolskim, dolnośląskim oraz podkarpackim. Wzrost w kwestii wakatów odnotowano w województwie wielkopolskim i lubuskim, a w województwie pomorskim wskaźnik ten utrzymał się na poziomie sprzed miesiąca.

Barometr Ofert Pracy a grupy zawodowe

Największy wzrost liczby wakatów w maju dotyczył zawodów niewymagających zaawansowanych kwalifikacji oraz w usługach. W obu grupach stabilna sytuacja utrzymuje się już od kilku miesięcy. Mniejsza liczba ofert była najbardziej widoczna w zawodach wymagających wykształcenia w naukach ścisłych lub inżynieryjnych, uzyskując podobny do najniższego od września 2020 roku poziom.

Delikatny wzrost liczby ogłoszeń odnotowano dla absolwentów nauk społecznych i prawnych, choć był on widoczny tylko w zawodach związanych z obsługą klienta, pracą na infolinii, branżą nieruchomości oraz pracą biurową. Z kolei spadki oferowanych wakatów dotyczyły:

  • specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi;
  • pracowników działu zaopatrzenia;
  • pracowników działu prawnego;
  • pracowników call center;
  • ekonomistów;
  • grafików;
  • sprzedawców.

Tendencja spadkowa wyhamowała szczególnie w branży bankowej, marketingowej, czy prawnej.

Choć najbardziej liczba ofert pracy skurczyła się dla zawodów wymagających wykształcenia w naukach ścisłych lub inżynieryjnych, w tym sektorze więcej ogłoszeń z utrzymującą się od wielu miesięcy tendencją wzrostową było dla pracowników bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz w niewielkim stopniu dla handlu internetowego. Spadki dotyczyły administratorów systemów informatycznych, inżynierów oraz programistów.

W usługach propozycji zatrudnienia przybyło dla pracowników branży edukacyjnej oraz turystycznej, a mniej publikowanych w Internecie ofert dotyczyło branży medialnej i w logistyce, gdzie liczba wakatów zmniejszyła się do poziomu najniższego odnotowanego od stycznia 2021 roku.