Największe problemy firm MŚP? Częściej to kryzysy wewnętrzne niż rynkowe
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_66289565_m%C5%82oda-martwi-biznesmen-z-r%C4%99kami-na-twarzy-siedzi-w-biurze-przed-laptopem-i-kilka-segregator%C3%B3w.html

Działalność gospodarcza łączy się z wieloma wyzwaniami dla prowadzących je przedsiębiorców. Wydaje się, że największe z nich wynikają z czynników zewnętrznych typu inflacja. W rzeczywistości firmy z sektora MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw) skarżą się bardziej na problemy wewnętrzne. Mówi o tym raport EFL „Od startupu do MŚP. Etapy rozwoju firm w Polsce. Pod lupą”.

Kryzysy wewnętrzne, czy zewnętrzne?

Kwestia kryzysów dotykających firmy może zależeć od czynników wewnętrznych lub zewnętrznych. Na jakie najczęściej wskazywali przedsiębiorcy?

Kryzysy zewnętrzne, które stanowiły zagrożenie dla ciągłości biznesowej to według badanych najczęściej inflacja i pandemia (68%), silna konkurencja (64%) oraz trudności związane z rynkiem pracowniczym (54%). Takie czynniki nie dotyczą jednak każdego biznesu. Według analizy inflacja lub pandemia negatywnie wpłynęła na 4 z 10 firm, a co trzeci przedsiębiorca borykał się z problemami wynikającymi z silnej konkurencji lub trudności z pozyskaniem odpowiedniej kadry pracowników. A jak badani radzą sobie z takimi wyzwaniami? W przypadku inflacji lub pandemii jest to redukcja kosztów (56%), z kolei problemy z konkurencją i kwestiami HR przedsiębiorcy próbują rozwiązywać za pomocą reorganizacji sposobu działalności i optymalizacji wydajności (46%).

Raport wskazuje jednak, że firmy zdecydowanie częściej muszą mierzyć się z kryzysami wewnętrznymi niż opisanymi powyżej. Czego dotyczą? Najczęściej jest to zbyt szybkie działanie na zbyt wielu frontach (78%), czy skupienie pełni władzy w jednych rękach (71%). Następnie 4 na 10 firm miało problemy wewnętrzne związane z odchodzeniem kluczowych pracowników, a co trzecia musiała mierzyć się z rosnącą złożonością struktur przedsiębiorstwa. Aby poradzić sobie z wewnętrznymi wyzwaniami, badani decydowali się na reorganizację procesową w firmie (45%), budowę struktury organizacyjnej (39%), nadanie większych uprawnień pracownikom (34%), a także powołanie lub rekonstrukcja zespołu zarządzającego (32%).

Kryzys jako początek sukcesu

Trzynasta edycja serii „Pod lupą” przygotowana przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. w ramach projektu „Europejski Fundusz Modernizacji Polskich Firm”, która wzięła pod lupę zagadnienia związane z rozwojem biznesu – czynniki kryzysowe i sukcesu biznesowego, mówi też o kryzysie w pozytywnym kontekście. Jak wskazał prezes EFL Radosław Woźniak, takie sytuacje mogą być motorem napędzającym dla przedsiębiorstw:

W kryzysie często firmy decydują̨ się̨ na podjęcie kroków, na które w „normalnej” rzeczywistości nie zdecydowałyby się̨. A one mogą̨ być́ źródłem przyspieszenia biznesu i wybicia się ponad konkurencję. I o ile oszczędzaniem i redukcją zatrudnienia można zatrzymać́ negatywne skutki kryzysu, o tyle trudno dzięki takim decyzjom odnieść́ sukces biznesowy. Trzeba zrobić krok naprzód

efl.pl

Jak wynika z analizy raportu, takie przyśpieszenie jest osiągalne dzięki nowym partnerom biznesowym (49%). Wiele korzyści może przynieść wybór efektywniejszego modelu biznesowego (39%), a także rozszerzenie oferty o nowe produkty, które będą napędzać sprzedaż (36%). Przedsiębiorcy wskazywali również na poszerzenie rynku zbytu.