Nawet 4000 zł od ZUS. Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające? 
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_109578566_%C5%9Bcie%C5%9Bnia%C4%87-niepe%C5%82nosprawny-m%C4%99%C5%BCczyzna-na-w%C3%B3zkach-inwalidzkich-w-parku-niepe%C5%82nosprawny-m%C5%82ody-cz%C5%82owiek.html

Świadczenie wspierające skierowane jest dla osób z niepełnosprawnością. Świadczeniobiorcy mogą uzyskać do 4000 zł miesięcznie w 2024 roku. Świadczenie w 2025 roku będzie jeszcze wyższe i sięgnie nawet 4,2 tys. zł. Aby otrzymać pieniądze z ZUS, należy złożyć wniosek o świadczenie wspierające. Jak to zrobić? 

Świadczenie wspierające od ZUS: do 4200 zł dla niepełnosprawnych w 2025 r.

Świadczenie wspierające to nowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Pomoc przyznawana jest od stycznia 2024 r. Jak wskazuje serwis Fakt.pl, świadczenie to cieszy się dużym zainteresowaniem. Do ZUS wpłynęło już 280 tys. wniosków. O świadczenie mogą się ubiegać osoby pełnoletnie, które otrzymały decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności określającą poziom potrzeby wsparcia kwalifikującego do otrzymania świadczenia. 

Obowiązuje system punktowy, który określa, jak dużego wsparcia potrzebuje osoba z niepełnosprawnością. Świadczenie wprowadzane jest stopniowo. W 2024 roku o świadczenie mogą się ubiegać beneficjenci, którzy otrzymali między 87 a 100 punktów. W 2025 roku świadczenie zostanie rozszerzone o osoby, które otrzymają od 78 do 86 punktów. Kolejny rok da szansę osobom z punktacją od 70 do 77. Natomiast wyjątek stanowią osoby, które otrzymały przynajmniej 70 punktów, lecz po 31 grudnia 2023 r. przysługiwało im prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy. Te osoby mają prawo ubiegać się już od początku 2024 roku o świadczenie wspierające. Ile wynosi kwota wsparcia? To również uzależnione jest od punktacji. Kwota stanowi od 40% do 220% wysokości renty socjalnej, czyli od ok. 712 zł do 3918 zł. Po waloryzacji renty socjalnej w roku 2025 maksymalna wysokość świadczenia wyniesie blisko 4200 zł. 

Jak przedstawia się wysokość świadczenia wspierającego?

  • 95-100 pkt. = 220 % renty socjalnej,
  • 90-94 pkt. = 180% renty socjalnej,
  • 85-89 pkt. = 120% renty socjalnej,
  • 80-84 pkt. = 80% renty socjalnej,
  • 75-79 pkt. = 60% renty socjalnej,
  • 70-74 pkt. = 40% renty socjalnej.

Jak otrzymać świadczenie wspierające? Wniosek

Chętnych do otrzymania świadczenia nie brakuje. Zgodnie z danymi MRPiPS w pierwszej połowie 2024 roku wniosek o świadczenie wspierające złożyło 280 tys. osób. Aby to świadczenie otrzymać, najpierw trzeba dopełnić formalności związanych z ustaleniem poziomu potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością. W tym celu trzeba złożyć wniosek do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) lub do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wydanie decyzji dotyczącej poziomu potrzeby wsparcia. Dopiero kiedy otrzymamy ostateczną decyzję w tej sprawie, możemy złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Źródła: Finanse.wp.pl; Infor.pl