Nowoczesne formy zatrudnienia – rozwiązanie współczesnych problemów kadrowych
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_106220311_ludzie-biznesu-negocjuj%C4%85-u%C5%9Bcisk-d%C5%82oni-kontraktu-mi%C4%99dzy-dwoma-kolegami.html

W dobie trudności i wzrastających kosztów związanych z przyjmowaniem pracowników do pracy firmy podejmują działania, które mają zoptymalizować ten proces. Okazuje się, że dobre efekty przynosi korzystanie z nowoczesnych form zatrudnienia. Zapewniają one dużą elastyczność, która sprzyja zarówno pracodawcom, jak i samym pracownikom.

Wzrost zapotrzebowania na formy zatrudnienia zewnętrznego

Jak wynika z najnowszego badania „Nowoczesne formy zatrudnienia 2024” przygotowanego przez Hays Polska we współpracy z kancelarią Dentons, nadziei na poprawę funkcjonowania firm i optymalizacji kosztów, które od czasów pandemii stale rosną, doszukuje się w innych niż standardowe, sposobach współpracy z pracownikami. Chodzi o pracę tymczasową, outsourcing, freelancing, kontrakty menedżerskie, czy B2B.

Jak wskazuje analiza, co piąty pracodawca chce zwiększyć liczbę pracowników tymczasowych i zewnętrznych podwykonawców. Ponad 48% firm planuje zwiększyć także zakres rekrutacji obejmujących takie elastyczne formy zatrudnienia w porównaniu do 2023 roku. Wynika to głównie ze wzrostu popytu na produkty i usługi, a także elastyczności w zarządzaniu kosztami, czy braku możliwości utworzenia etatu.

Choć w firmach dominuje zatrudnienie na umowę o pracę, coraz większą popularnością cieszy się B2B (33%), umowa o pracę tymczasową (30%), czy kontrakt (15%). Jednocześnie pracodawcy, chcąc przyciągnąć chętnych do pracy w takich formach, wykorzystują do tego wynagrodzenie (61%), ciekawe projekty/wyzwania (44%), czy rozpoznawalność firmy (40%).

W jakich branżach wykorzystywane są nowoczesne formy zatrudnienia?

Raport Hays wskazuje również, w których sektorach najczęściej wykorzystywana jest praca tymczasowa, outsourcing procesów, projekty interimowe (związane z okresem przejściowym), czy B2B. Największą popularność zyskują one w branży IT (31%), administracji (31%), obsłudze klienta (29%), finansach i księgowości (22%) oraz w logistyce i zakupach (15%). Najrzadziej na takie formy zatrudnienia wskazywano w sektorze marketing i komunikacja (6%) oraz e-commerce i digital (4%).

Kompetencje pracowników tymczasowych i zewnętrznych

Zachętą dla pracodawców do wykorzystywania nowoczesnych form zatrudnienia jest nie tylko optymalizacja kosztów, ale też pożądane przez takich pracowników umiejętności. W raporcie wymieniono, jakie kompetencje miękkie według badanych firm, mają pracownicy w pracy tymczasowej, outsourcingu usług i B2B.

Najczęściej wskazywano na elastyczność i umiejętność dopasowania się do zmiennych warunków (71%). Ważną cechą jest też proaktywna postawa i podejście do pracy (63%) oraz skuteczna komunikacja z innymi, czy umiejętność pracy w zespole (po 61%).

Co ciekawe, praca tymczasowa i pozostałe formy nie są jedynie domeną ludzi młodych. Wzrasta w tej kwestii odsetek ekspertów i menedżerów w branżach, którzy na rynku pracy funkcjonują już od dłuższego czasu.

Korzyści i bariery wynikające z nowoczesnych form zatrudnienia

Ważnym punktem w badaniu są korzyści oraz trudności związane z wprowadzaniem nowoczesnych form zatrudnienia (praca tymczasowa, outsourcing procesów, projekty interimowe, B2B) z perspektywy samych firm.

Według pracodawców największą zaletą jest krótki czas potrzeby do rozpoczęcia współpracy (64%), szybkie przedstawienie profili kandydatów (40%), odciążenie obecnej struktury przy nadmiarze obowiązków (37%), szybki i prosty proces rekrutacyjny (36%) oraz oddelegowanie procesu kadrowo-płacowego (35%). Z kolei, jeśli chodzi o bariery, firmom najbardziej doskwierają czynniki takie jak aspekty prawne tych form zatrudnienia (56%), aspekty organizacyjne (36%), dostosowanie procesów w firmie do innych form zatrudnienia (33%), dostęp do jakościowych pracowników (28%) oraz brak otwartości zarządu na takie rozwiązania (24%).