Poczta Polska – grupowe zwolnienia i konflikt ze związkowcami. Co dalej z Pocztą Polską? 
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_95910993_hands-and-letter.html

Poczta Polska znajduje się w coraz gorszej sytuacji. Konieczność jej restrukturyzacji jest sprzeczna z interesami związkowców. Wiąże się z koniecznością zwolnienia blisko 10 tys. pracowników. W celu znalezienia porozumienia doszło do spotkania przedstawicieli rządu z zarządem Poczty Polskiej i związkowcami. 

Poczta Polska – restrukturyzacja i grupowe zwolnienia

Sytuacja Poczty Polskiej jest naprawdę trudna, na co wskazują straty finansowe spółki. Według prezesa Poczty Polskiej, Sebastiana Mikosza, potrzebne jest nowe podejście, uwzględniające zmiany priorytetów biznesowych. W rozmowie z PAP zwrócił także uwagę na problemy technologiczne poczty:

– Jesteśmy firmą, która funkcjonuje chyba w oparciu o najstarsze dostępne systemy. Szacujemy, że w tej chwili wyjście z długu technologicznego to jest koszt rzędu 0,5 mld zł. Musimy kupić co najmniej 23 tys. komputerów, zainstalować zupełnie nowe serwery, nowe oprogramowanie. Operujemy na systemach, które mają nawet 20 lat.

Zdaniem władz Poczty Polskiej potrzebna jest głęboka restrukturyzacja firmy. Ta pociąga ze sobą natomiast grupowe zwolnienia w Poczcie Polskiej. Na to nie godzą się związkowcy. Pocztowa Solidarność i Związek Zawodowy Pracowników Poczty wysłały do premiera, marszałków Sejmu i Senatu, posłów, senatorów i szefa NIK list wyrażający ich protest przeciwko restrukturyzacji poczty, która może oznaczać zwolnienie nawet 10 tys. pracowników.

Strajk ostrzegawczy Poczty Polskiej: związkowcy reagują

Związkowcy nie godzą się na redukcję zatrudnienia. Uważają, że doprowadzi to do spadku jakości usług i utraty klientów, a działania restrukturyzacyjne zniszczą przedsiębiorstwo. ZZPP i pocztowa Solidarność zorganizowały już wcześniej strajk ostrzegawczy. Niektórzy pracownicy Poczty Polskiej (ok. 10%) powstrzymali się na 2 godziny od wykonywania pracy. 

W poniedziałek z inicjatywy minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk odbyło się spotkanie ze związkowcami i z zarządem Poczty Polskiej, którego celem było znalezienie porozumienia w sprawie przyszłości Poczty Polskiej między zarządem i związkowcami. Minister zachęcała do partnerskiej współpracy ze związkami zawodowymi, co ma mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia przemian Poczty Polskiej.

Relacje w Poczcie Polskiej pomiędzy pracownikami a władzami spółki wymagają rozwiązań, które będą uwzględniać zarówno oczekiwania związane z godnymi warunkami pracy, jak i perspektywę stabilizacji i rozwoju spółki. Warunkiem znalezienia takiego rozwiązania jest dialog społeczny. Dlatego bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania właśnie w tym miejscu: w siedzibie Rady Dialogu Społecznego – podkreśliła minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Źródło: Rp.pl; Gov.pl