Świadczenie urlopowe 2024 – komu przysługuje? Czy staż pracy ma znaczenie?
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_120611053_monety-w-szklanym-s%C5%82oju-na-pieni%C4%85dze-z-koncepcj%C4%85-finansow%C4%85-z-etykiet%C4%85-%C5%9Bwi%C4%85teczn%C4%85.html

Świadczenie urlopowe to dodatek pieniężny, na który mogą liczyć pracownicy wybierający urlop o odpowiedniej długości. Wysokość świadczenia urlopowego jest określona przepisami prawa i jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Dowiedz się, komu przysługuje świadczenie urlopowe i czy uzależnione jest od stażu pracy. 

Świadczenie urlopowe 2024 a staż pracy. Komu przysługuje? 

Popularnym rodzajem świadczenia kojarzonego z wypoczynkiem są tzw. wczasy pod gruszą. Świadczenie urlopowe to jednak innego rodzaju dodatek, który regulowany jest przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie w każdej firmie takie świadczenie obowiązuje, a jedynie u pracodawców spoza sfery budżetowej, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. 

Nie obowiązuje ich utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a zatem nie otrzymują wczasów pod gruszą, czyli świadczenia wypłacanego właśnie z ZFŚS. Wypłata świadczenia urlopowego nie jest uzależniona od sytuacji życiowej pracownika ani od stażu pracy. Pracownik musi jedynie wybrać urlop w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Warto zaznaczyć, że takie świadczenie nie jest obowiązkowe i zależy od woli pracodawcy. 

Ile wynosi świadczenie urlopowe w 2024 roku?

Wysokość świadczenia urlopowego jest ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego (jeśli kwota ta była wyższa). Wynagrodzenie obwieszczone przez Prezesa GUS w 2023 roku wyniosło 6246,13 zł, a w drugim półroczu 6445,71 zł. W związku z tym to właśnie ta druga kwota stanowi podstawę świadczenia urlopowego. 

  • Dla pracownika, który zatrudniony jest na pełen etat, świadczenie wynosi 2417,14 zł
  • W przypadku osoby, która wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze kwota ta wynosi 3222,86 zł. 
  • Pracownik młodociany w pierwszym roku nauki otrzyma 322,29 zł, w drugim roku nauki 386,74 zł i 451,20 zł w trzecim roku nauki. 

Jeśli pracodawca zdecyduje się na wprowadzenie świadczenia urlopowego, wypłaca je automatycznie. Pracownik nie musi składać wniosku. Takie świadczenie wypłacane jest raz w roku i przysługuje tylko, jeśli pracownik wykorzysta ciągiem 14 dni urlopu.

Źródło: Infor.pl