Nowe obowiązki pracodawców. Jakie zmiany w prawie pracy od maja 2024 roku?
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_119996609_puste-miejsce-pracy-z-r%C3%B3%C5%BCnymi-przedmiotami-m%C4%99%C5%BCczyzna-odszed%C5%82.html

Zmiany w prawie pracy od maja 2024 roku narzucają nowe obowiązki na pracodawców. To w szczególności przepisy regulujące konieczność zapewnienia odpowiednich warunków i świadczeń osobom pracującym przed komputerem. Czego od maja mogą oczekiwać pracownicy biurowi?

Zmiany w prawie pracy od maja 2024

Już od 17 maja będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące wyposażenia stanowisk pracy. To konsekwencje nowelizacji Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Rozporządzenie weszło w życie 17 listopada 2023 roku. W związku z prawem pracodawcy będą musieli dostosować stanowiska pracy do nowych przepisów. Inne przepisy dotyczące kwestii zatrudnienia mają związek również z przyjęciem przez rząd dyrektywy UE ws. ochrony pracowników przed substancjami rakotwórczymi, mutagenami i substancjami reprotoksycznymi.

Nowe przywileje dla pracowników – obowiązki pracodawcy

Nowe przepisy dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy. Przede wszystkim pracodawcy muszą zapewnić komfortowe stanowisko pracy pracownikom korzystającym z laptopów. Oprócz przestrzeni roboczej pracownik potrzebuje monitora, klawiatury, myszki i oprogramowania, które stanowią podstawowe wyposażenie stanowiska. 
Oczywiście obowiązkowy jest także stół i krzesło. Natomiast opcjonalnie można zapewnić stację dysków, skaner, drukarkę, podnóżek, czy uchwyt na dokumenty. Dodatkowe wymagania obejmują cechy krzesła, które musi mieć regulowane podłokietniki. Jeśli pracownik ma do dyspozycji laptopa, pracodawca powinien zapewnić dodatkową klawiaturę, podstawkę i mysz. Dotychczas pracownicy mieli możliwość ubiegania się o dofinansowanie do okularów. Teraz świadczenie będzie przyznawane również na szkła kontaktowe. Oczywiście nie wszystkim, a tym, którzy uzyskają zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające zalecenia pracy w soczewkach kontaktowych.