Trendy na rynku pracy – przyczyny rotacji i satysfakcja pracowników
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_79838463_szukaj-pracy-koncepcja.html?vti=n7ddr573xhkq3y3766-1-118

Rynek pracy stoi przed wieloma wyzwaniami w 2024 roku. Kolejna edycja badania Randstad pozwala określić, z czym obecnie mają do czynienia pracodawcy i pracownicy. Stopa bezrobocia nie odzwierciedla wszystkich czynników, które mają wspływ na kondycję współczesnego rynku pracy. Jakie są wnioski z badania?

Rotacja w firmach – trend spadkowy

Jak wskazują wyniki badania „Monitor rynku pracy” od Randstad, skłonność do zmiany pracy ulega stabilizacji od kilku lat, a w 2024 rok widać nawet tendencję spadkową. Wśród badanych tylko 19% pracowników w ciągu 6 ostatnich miesięcy zmieniło pracodawcę. W zeszłym roku wskaźnik ten utrzymywał się głównie na poziomie 20%. Z analizy wynika, że największa rotacja na rynku pracy dotyczy kobiet, osób w wieku 18-29 lat oraz inżynierów, czy osób zatrudnionych w branży finansów i ubezpieczeń.

Dlaczego pracownicy chcą zmienić pracę?

Choć pracowników chcących zmienić zatrudnienie jest coraz mniej, nadal wielu z nich rozważa inną pracę. Co nimi kieruje? Głównymi powodami zmiany pracodawcy jest chęć rozwoju zawodowego (48%), wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy (46%), niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy (36%), czy korzystniejsza forma zatrudnienia u nowego pracodawcy (30%). Co ciekawe, większa płaca prawie od ponad dwóch lat utrzymywała się na pozycji lidera.

Warto tu wskazać, że 11% badanych aktywnie szuka pracy. Z kolei 42% w ogóle nie rozgląda się za innym pracodawcą. Najliczniejsza jest jednak grupa osób, które nie szukają aktywnie nowej pracy, ale rozglądają się za ofertami (47%).

A jak długo trzeba szukać nowej pracy? W I kwartale 2024 roku czas ten wynosi 2,8 miesiąca. To niewielki spadek w porównaniu do końcówki 2023 roku. Wtedy okres poszukiwania nowej pracy wynosił 3,1 miesiąca.

Satysfakcja zawodowa pracowników

Ogólny odsetek badanych, którzy są zadowoleni ze swojej pracy, jest wysoki i wynosi 73%. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że wartość ta przed kwartałem była wyższa aż o 6%. Największe zadowolenie z pracy dotyczy kobiet, osób w wieku 40-49 lat i z wykształceniem wyższym. Jeśli chodzi o konkretne stanowiska, najliczniejsza grupa usatysfakcjonowanych pracowników obejmowała pracę w top management i kierowników średniego szczebla. W przypadku branży liderem zestawienia była opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Ocena szans na rynku pracy

W kontekście rynku pracy ważne są również wskazania pracowników na szanse w kontekście ryzyka utraty zagrożenia. Takiej możliwości nie bierze pod uwagę 29%, a 33% jest zdania, że jest ono małe. Tylko 9% pracowników wskazuje na duże szanse na zwolnienie.

A jak wyglądają perspektywy nowej pracy? Aż 66% badanych uważa, że ma szansę na pracę

tak samo dobrą lub lepszą od obecnej. Ten odsetek odnotował niewielki wzrost po długich wahaniach w poprzednich kwartałach.