Elastyczne formy zatrudnienia a produktywność pracowników – wnioski z badania
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_19208160_budzik-na-r%C4%99ce-biznesmena-czas-nad-koncepcj%C4%85.html?vti=mqbzu2nwrdn2mnwbks-1-22

Statystyki od wielu lat wskazują, że Polacy są pochłonięci pracą. W naszym kraju pracuje się średnio 40,4 godzin w ciągu tygodnia, a więc o 3 godziny więcej niż wynosi średnia w Unii Europejskiej i o 8 godzin dłużej w porównaniu do najkrócej w skali europejskiej pracujących w Holandii. Jak się to odnosi do wzrostu produktywności? Czy elastyczne formy zatrudnienia są w stanie zniwelować skutki wielogodzinnej pracy? Na te pytania odpowiada w swoim badaniu Polski Instytut Ekonomiczny.

Praca w Polsce i Unii Europejskiej

Porównując długość pracy, jak i jej elastyczność, Polska wypada dość niekorzystnie na tle warunków w Unii Europejskiej. W badaniu PIE wskazano, że tygodniowy czas pracy Polaka w 2022 roku wynosił 40,4 godzin, podczas gdy w UE była to liczba 37,5 godzin. Jeśli chodzi o elastyczność, jest ona znacznie mniej widoczna w Polsce. Jedynie 5% w porównaniu do 17% w UE wynosił w 2022 roku udział pracujących w niepełnym wymiarze czasu. Niższy wskaźnik w Polsce dotyczył też pracy zdalnej. W 2022 roku udział takich pracowników uzyskał w Polsce wynik 13%, a w Unii Europejskiej już 23%.

Elastyczność zatrudnienia u polskich przedsiębiorców

Polski Instytut Ekonomiczny postanowił zbadać kwestię elastyczności pracy, która coraz częściej odgrywa ważną rolę w pozyskiwaniu utalentowanych pracowników. Okazuje się, że:

  • 46% pracodawców oferuje pracownikom ruchome godziny pracy;
  • 42% przedsiębiorców zatrudnia też w niepełnym wymiarze godzin;
  • 36% pracodawców daje możliwość pracy w formie zdalnej lub hybrydowej;
  • 2% firm realizuje lub planuje wdrożyć czterodniowy tydzień pracy.

A jakie korzyści płyną ze stosowania elastycznych rozwiązań? W badaniu wskazano, że dla 80% przedsiębiorców elastyczne metody organizacji pracy pozwalają pozyskać i utrzymać wartościowych pracowników. W kontekście pogłębiającej się luki kadrowej w wielu zawodach jest to więc jeden z kluczowych czynników w procesie rekrutacji. Ponadto według 77% badanych ruchome godziny pracy pozwalają zwiększyć produktywność pracowników. Warto też podkreślić, że 72% przedsiębiorców potwierdza, że praca zdalna i hybrydowa ograniczają koszty związane z prowadzeniem firmy. Elastyczność pod względem godzin pracy ułatwia też zatrudnienie osób z grup, które mają mniejsze szanse na rynku pracy. Według wyników badania, dla 55% przedsiębiorstw zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych jest znacznie łatwiejsze w przypadku stosowania niepełnego wymiaru godzin.

Czynniki ułatwiające zachowanie work-life balance

Ze względu na wysoką liczbę godzin pracy w ciągu tygodnia i znacznie mniejszy niż w UE udział pracowników w formie pracy zdalnej i w niepełnym wymiarze, zachowanie work-life balance Polaków nie jest proste. W badaniu PIE przedsiębiorcy wskazali na działania, które mimo wszystko mają ułatwić proces zachowania równowagi. Dla 75% firm jest to ustalenie priorytetów prac, dla 68% przedsiębiorców dodatkowe dni urlopu na opiekę nad członkiem rodziny lub dzieckiem, a dla 65% badanych urlop rodzicielski dla ojców. PIE wskazało, że w wyniku wprowadzenia założeń work-life balance do prawie 6% w IV kwartale 2023 roku wzrósł udział mężczyzn, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego. Poza tym średnio o 3 dni mniej w 2023 roku (w porównaniu z 2019 rokiem) pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich.

Źródło: pie.net.pl