Renta alkoholowa – ile wynosi w 2024 roku?
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_104501695_pijana-kobieta-%C5%9Bpi%C4%85ca-przy-barze-ze-szklank%C4%85-whisky.html

Renta alkoholowa to świadczenie pieniężne udzielane osobom, które z powodu problemów zdrowotnych straciły zdolność do wykonywania pracy. Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest spełnienie określonych wymogów. Jakie są progi renty alkoholowej? Jakie kryteria należy spełnić, aby się do niej zakwalifikować? Szczegóły w artykule.

Co to jest renta alkoholowa?

Termin „renta alkoholowa” odnosi się do sytuacji, gdy osoba traci zdolność do pracy z powodu nadmiernego spożycia alkoholu. Według danych Eurostatu z końca 2023 roku, Polska znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem liczby zgonów związanych z nadużywaniem alkoholu, przoduje jedynie Słowenia.

Proces składania wniosku o rentę alkoholową zwykle wymaga kompleksowej oceny stanu zdrowia oraz zdolności do pracy. Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych nie wyłączają osób borykających się z problemami alkoholowymi, ale kluczowe jest spełnienie kryteriów braku zdolności do pracy z powodu upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej.

Komu przysługuje renta alkoholowa?

Samo wystąpienie alkoholizmu nie jest wystarczającym warunkiem do otrzymania renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Decydujące jest udowodnienie, że alkoholizm doprowadził do dodatkowych chorób, które ograniczają zdolność do wykonywania obowiązków zawodowych. Choroby takie jak przewlekłe zapalenie trzustki czy marskość wątroby są przykładami takich schorzeń. Ocena lekarzy odgrywa kluczową rolę, gdyż to na podstawie ich ekspertyzy ZUS podejmuje decyzję o przyznaniu renty.

Ile wynosi renta alkoholowa w 2024 roku?

Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych podkreśla, że przyznanie renty wymaga spełnienia kilku warunków. Są to:

  • posiadanie orzeczenia o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy;
  • wykazanie wymaganego okresu składkowego oraz nieskładkowego, zależnego od momentu wystąpienia niezdolności;
  • udowodnienie, że niezdolność do pracy pojawiła się w okresie objętym składkami lub nieskładkowym, określonym w przepisach.

Po aktualizacji w 2024 roku, wysokość renty alkoholowej może wynosić:

  • 1335,72 zł w przypadku częściowej niezdolności do pracy,
  • 1780,96 zł w przypadku całkowitej niezdolności do pracy.