Świadczenie 800 plus – minął ważny termin. Komu przepadnie wyrównanie?
Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_58505401_sylwetka-szcz%C4%99%C5%9Bliwej-rodziny-z-dzie%C4%87mi.html

Regularna wypłata świadczenia 800 plus uzależniona jest od zachowania ciągłości, a więc składania wniosków w kolejnych okresach rozliczeniowych. Ostatni z nich obowiązuje do maja 2025 roku, dlatego rodzice mieli czas na złożenie dokumentów do końca kwietnia. Osoby upoważnione do pobierania świadczenia mają jeszcze jeden termin, aby uniknąć straty miesięcznej wpłaty.

Wniosek 800 plus – do kiedy można go złożyć?

Aby otrzymywać pełne świadczenie 800 plus z wyrównaniem, należało złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku. Jednak ZUS będzie czekać na dokumenty jeszcze do końca maja. Osoby, które złożą wniosek przed minięciem drugiego, granicznego terminu otrzymają wpłatę w lipcu z wyrównaniem za czerwiec. Jednak czas będzie działać na niekorzyść świadczeniobiorców. Złożenie wniosku w lipcu oznacza, że wypłata 800 plus zostanie zrealizowana we wrześniu przy jednoczesnej utracie pieniędzy za czerwiec. Przekładanie formalności na kolejny miesiąc znów będzie oznaczać brak wpłaty. Przykładowo składając wniosek w sierpniu, trzeba liczyć się z brakiem wyrównania i przelewem świadczenia w terminie do końca października.

Chcąc zachować ciągłość wpłat, należy złożyć dokumenty jak najwcześniej. Wniosek można przekazać przez platformę PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia lub używając bankowości elektronicznej.

Na co Polacy wydają 800 plus?

Najnowsze badanie z I kwartału 2024 roku „Sytuacja na rynku consumer finance” przygotowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) dostarcza odpowiedzi na pytanie, jak świadczeniobiorcy wykorzystują pieniądze pochodzące z 800 plus.

Okazuje się, że badani najczęściej wskazywali na żywność i ubiór (46,7%), edukację i zajęcia dodatkowe (44,1%), przedszkole / szkołę dla dzieci (34,9%), zwiększenie oszczędności/ inwestycje (24,6%), wakacje i wyjazdy (22,8%). Najrzadziej wymieniany w tej kwestii był remont domu/mieszkania (6,3%) oraz zakup dóbr trwałego użytkowania (4,4%).